Kontakt
Feedback

Rådgivning og design
Design af sikkerhedssoftware

Sikkerhedstekniske styringskredsløb programmeret i henhold til normerne

Din fordel

  • Ved at tilknytte SICK's erfarne eksperter sparer du både tid og ressourcer
  • Sikkerhed gennem implementering af den standardiserede V-model, inkl. foranstaltninger til at undgå og få kontrol over fejl
  • Mindre kompleksitet takket være modulopbygget og klart struktureret programmering af sikkerhedsfunktionerne
  • Høj kvalitet ved hjælp af standardiserede processer og bæredygtigt konceptmanagement

Oversigt

Sikkerhedstekniske styringskredsløb programmeret i henhold til normerne

Når der anvendes parametrerbare eller programmerbare komponenter til at realisere sikkerhedsfunktionerne, skal der tages hensyn til forskellige forhold. SICK's eksperter sikrer, at man lever op til normernes krav til både softwaren og det dermed udarbejdede applikationssoftware og parametreringen. Den strukturerede og modulopbyggede programmeringsform bidrager til eliminering af fejl under udarbejdelsen af softwaren. Det bliver nemmere at evaluere følgerne af ændringer, og en fornyet validering kan begrænses. Som producent af softwarebaserede sikkerhedskomponenter bidrager SICK naturligvis med sin ekspertise og erfaring på området.

Overblik
  • Specifikation af sikkerhedsrelateret applikationssoftware, herunder fastlæggelse af ind- og udgangssignaler
  • Udarbejdelse og verificering af det sikkerhedsrelaterede applikationssoftware i henhold til V-modellen for softwareudvikling

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad