Kontakt
Feedback

Rådgivning og design
Design af sikkerhedshardware

Udvalg af egnede sikkerhedskomponenter og deres tilkoblingsmåde

Din fordel

  • Ved at tilknytte SICK's erfarne eksperter sparer du både tid og ressourcer
  • Større sikkerhed ved hjælp af foranstaltninger til eliminering af og kontrol med systematiske fejl
  • Omfattende, fordi de tager højde for alle teknologier (pneumatik, hydraulik og elektronik)
  • Høj kvalitet ved hjælp af standardiserede processer og bæredygtigt konceptmanagement

Oversigt

Udvalg af egnede sikkerhedskomponenter og deres tilkoblingsmåde

På grundlag af sikkerhedskonceptet skal der vælges egnede komponenter til styringens sikkerhedsrelevante del, og der skal træffes beslutning om tilkoblingsmåden. SICK's eksperter står til rådighed med hjælp. Derudover verificerer de, om sikkerhedsfunktionerne virkeligt lever op det krævede sikkerhedsniveau. I den forbindelse tages der højde for alle teknologier såsom pneumatik, hydraulik og elektronik. Denne tilgang indbefatter ikke kun den kvantitative beregning af sikkerhedsniveauet, men fastlægger også foranstaltninger til eliminering af systematiske fejl.

Overblik
  • Udvalg af egnede komponenter og deres tilkoblingsmåde
  • Specifikation af foranstaltninger til kontrol med og eliminering af systematiske fejl
  • Fastlæggelse og verificering af sikkerhedsniveauet
  • Specifikation af hardwarekonceptet
  • Udarbejdelse af et SISTEMA-projekt

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad