Kontakt
Feedback

Rådgivning og design
Dataregistrering

Præcis dataregistrering til referencekortoprettelse til FTF

Din fordel

  • Reducerede følgeomkostninger ved oprettelse og ibrugtagning af det digitale referencekort
  • Højere driftssikkerhed og bedre lokalisering af FTF under testen af omgivelsesbetingelserne hen ad de fastlagte baner
  • Høj driftssikkerhed og præcis navigation på FTF i kraft af det på anlægget fastlagte scanningsplan
  • Hurtig og præcis registrering af scandata
  • Ringe ressourceforbrug og få omkostninger til medarbejdertræning hos kunden

Oversigt

Præcis dataregistrering til referencekortoprettelse til FTF

Den nøjagtige opmåling og registrering af omgivelser hen ad banerne for førerløse transportfartøjer (FTF) danner grundlag for beregningen af et nøjagtigt referencekort. Dataregistreringen indeholder også finjusteringen af scanningsplanet på det af kunden til dispostion stillede fartøj samt en test af omgivelsesbetingelserne hen ad de fastlagte køreveje for FTF.

Overblik
  • Kontrol af omgivelserne langs FTF’s køreveje
  • Fastlæggelse af det optimale anlægsspecifikke scanningsplan til registrering af scandata
  • Nøjagtig registrering af data til beregning af referencekortet
  • Klargøring, dokumentation og arkivering af scandata

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger
Opad