Rådgivning og design

Sikker og kompetent

Rådgivning og design fra SICK LifeTime Services starter meget tidligt - for effektivt og omkostningsbesparende løsninger i henhold til de lovmæssige forskrifter og bestemmelser. SICK hjælper dig med valget af de rigtige produkter, projekteringen og idriftsættelsen. Derudover rådgiver SICK også i forbindelse med maskinspecifikke analyser og udkast til koncepter. Porteføljen omfatter også tekniske ydelser samt programmering og afprøvning af funktioner med henblik på forudsætninger, normer og specifikationer.

Filtrer efter:

9 træffer(e):

Træffer 1 - 9 af 9

Visning: Gallerivisning Listevisning
Individuelle risikovurderinger til effektive Safety Solutions
 • Identifikation af mekaniske og elektriske risici
 • Målrettet vurdering af risiciene
 • Anbefalede egnede risikonedsættende foranstaltninger
 • Fastlæggelse af det nødvendige performance level (PLR)
 • Vurdering af den potentielt resterede nedsatte risiko
 • Overholdelse af de gældende direktiver og normer
Sammenlign
Vælg
Bæredygtig og uafhængig risikovurdering for din maskine
 • Identifikation af elektriske og mekaniske risici
 • Risikovurdering af de identificerede risici
 • Vurdering af eksisterende beskyttelsesforanstaltninger
 • Anbefaling af nye eller forbedring af eksisterende beskyttelsesforanstaltninger
 • Overholdelse af gældende forskrifter og bestemmelser
 • Globalt tilgængelig serviceydelse
Sammenlign
Vælg
Kollisionsmåling til samarbejdende robotter
 • Certificerede sikkerhedseksperter fra SICK foretager effektive styrke- og trykmålinger
 • Dokumentation i henhold til ISO/TS 15066, inklusive en oversigt over grænseværdier, der overholdes henholdsvis overskrides
 • Ekspertviden om Safe Robotics: SICK hjælper med at fortolke måleresultaterne
Sammenlign
Vælg
 • Analyse af enhedens aktuelle performance
 • Simulering af enhedens performance til forskellige H2-indhold i naturgassen
 • Anbefalinger til sikring af eksplosionsbeskyttelsen og materialekompatibiliteten
 • Handlingsanbefalinger for de forskellige H2-koncentrationer

Sammenlign
Vælg
Udvikling af Safety Solutions til sikre og produktive maskiner
 • Individuelt aftalt løsningsforslag til udformning af risikonedsættende foranstaltninger
 • Overskuelig visualisering af løsningen, inklusive visning af tiltag og komponenter på maskinen
 • Normsvarende planlægning af afskærmninger
 • Normsvarende planlægning af sikkerhedsfunktioner og supplerende beskyttelsesfunktioner
Sammenlign
Vælg
Optimal løsning i kraft af definitionen af de krævede funktioner
 • Definition af de nødvendige funktioner
 • Vurdering af omgivelserne og identifikation af de elektriske og mekaniske krav
 • Test af systemet
 • Dokumenteret anbefaling til en optimal løsning
Sammenlign
Vælg
Specifikation og programmering af sikkerhedsrelateret applikationssoftware
 • Struktureret softwarespecifikation til fastlagte sikkerhedsfunktioner
 • Normsvarende udarbejdelse af sikkerhedsrelateret applikationssoftware i henhold til model V i ISO 13849-1
 • Nem programmering og parameteropsætning af sikkerhedsstyringen
 • Gennemførelse af kodegennemsyn til sikring af fejlfri software
Sammenlign
Vælg
Normsvarende specifikation for sikkerhedsrelaterede dele af styringer
 • Effektivt design af sikkerhedshardware, inklusive et udvalg og egnede måder at tilkoble styringers sikkerhedsrelaterede dele
 • Fastlæggelse af det opnåede performance level (PL)
 • Dimensionering af afskærmningerne
 • Beregning af efterløbstiderne og de nødvendige sikkerhedsafstande
Sammenlign
Vælg
Sikker verificering og validering af Safety Solutions
 • Udarbejdelse af en verificerings- og valideringsplan med en detaljeret beskrivelse af testmetoden til efterfølgende kontrol af Safety Solution’en
 • Effektiv og let forståelig gennemførelse og dokumentation af afprøvningerne
 • Dokumentation af opdagede fejl og afvigelser samt afhjælpning af dem
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 9 af 9