Kontakt
Feedback

Rådgivning og design

Sikker og kompetent

Rådgivning og design fra SICK LifeTime Services starter meget tidligt - for effektivt og omkostningsbesparende løsninger i henhold til de lovmæssige forskrifter og bestemmelser. SICK hjælper dig med valget af de rigtige produkter, projekteringen og idriftsættelsen. Derudover rådgiver SICK også i forbindelse med maskinspecifikke analyser og udkast til koncepter. Porteføljen omfatter også tekniske ydelser samt programmering og afprøvning af funktioner med henblik på forudsætninger, normer og specifikationer.

10 træffer(e):

Træffer 1 - 10 af 10

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie Anlægsgennemgang
Bæredygtig og uafhængig risikovurdering for din maskine
 • Identifikation af elektriske og mekaniske risici
 • Risikovurdering af de identificerede risici
 • Vurdering af eksisterende beskyttelsesforanstaltninger
 • Anbefaling af nye eller forbedring af eksisterende beskyttelsesforanstaltninger
 • Overholdelse af gældende forskrifter og bestemmelser
 • Globalt tilgængelig serviceydelse
Produktfamilie Risikovurdering
Systematisk risikominimering ved maskiner og tekniske anlæg
 • Gennemførelse af eller vejledning i forbindelse med risikoanalyser
 • Fastlægges af de retningslinjer og normer, der skal anvendes
 • Identifikation af risikomomenter
 • Risikovurdering
 • Specifikation af sikkerhedskrav
Udvalg af egnede sikkerhedskomponenter og deres tilkoblingsmåde
 • Udvalg af egnede komponenter og deres tilkoblingsmåde
 • Specifikation af foranstaltninger til kontrol med og eliminering af systematiske fejl
 • Fastlæggelse og verificering af sikkerhedsniveauet
 • Specifikation af hardwarekonceptet
 • Udarbejdelse af et SISTEMA-projekt
Sikkerhedstekniske styringskredsløb programmeret i henhold til normerne
 • Specifikation af sikkerhedsrelateret applikationssoftware, herunder fastlæggelse af ind- og udgangssignaler
 • Udarbejdelse og verificering af det sikkerhedsrelaterede applikationssoftware i henhold til V-modellen for softwareudvikling
Produktfamilie Sikkerhedskoncept
Funktionel sikkerhed under hensyntagen til normer og retningslinjer
 • Fastlæggelse af sikkerhedsfunktioner og det nødvendige sikkerhedsniveau (PLR eller SILr)
 • Anbefalinger til den tekniske gennemførelse af sikkerhedsfunktionen i form af blokdiagrammer
 • Fastlæggelse af parametre til valg af sikkerhedsanordninger
 • Specifikation af sikkerhedskonceptet
Sikkerhed for, at sikkerhedskravene opnås
 • Udarbejdelse af en verifikations- og valideringsplan til kontrol af produktvalg, installation, implementering og funktion af styringens (SRP/CS) sikkerhedsrelevante dele
 • Konfiguration af styringens sikkerhedsrelevante dele
 • Analyse og test i henhold til verificerings- og valideringsplanen
 • Specifikation af den nødvendige tilpasning samt evt. foretage rettelser i det sikkerhedsrelevante applikationsprogram
Kom sikkert gennem junglen af retningslinjer og normer
 • Registrering af farekilder
 • Evaluering af Maskindirektivets grundlæggende krav til sikkerhed og sundhed
 • Dokumentation for resultaterne er en forudsætning for EU-overensstemmelseserklæringen og CE-mærkningen
Produktfamilie Forundersøgelse
Optimal løsning i kraft af definitionen af de krævede funktioner
 • Definition af de nødvendige funktioner
 • Vurdering af omgivelserne og identifikation af de elektriske og mekaniske krav
 • Test af systemet
 • Dokumenteret anbefaling til en optimal løsning
Produktfamilie Dataregistrering
Præcis dataregistrering til referencekortoprettelse til FTF
 • Kontrol af omgivelserne langs FTF’s køreveje
 • Fastlæggelse af det optimale anlægsspecifikke scanningsplan til registrering af scandata
 • Nøjagtig registrering af data til beregning af referencekortet
 • Klargøring, dokumentation og arkivering af scandata
Produktfamilie Kortoprettelse
Oprettelse af et nøjagtigt, digitalt referencekort til FTF
 • Afprøvning af de til kortoprettelsen klargjorte scandata
 • Oparbejdning af datasætninger for optimal oprettelse af referencekortet
 • Offline-kontrol af referencekortet
 • Udarbejdelse og arkivering af referencekortet

Træffer 1 - 10 af 10

Opad