Kontakt
Feedback

Rådgivning og design
Anlægsgennemgang

Bæredygtig og uafhængig risikovurdering for din maskine

Din fordel

 • Indgående kendskab til maskinernes sikkerhedsstatus
 • Konkrete udsagn om, hvornår forbedringstiltag er påkrævede
 • Høj fleksibilitet gennem produktneutral betragtning
 • Økonomiske, gennemtænkte anbefalinger til reduktion af erkendte risici
 • Mindre ressourceforbrug til udarbejdelse af sikkerhedskoncepter
 • Sikrer nem implementering af de anbefalede sikkerhedstekniske beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med standarderne
 • Basis for overholdelse af forpligtelsen til at udvise den fornødne omhu ved hjælp af dokumenteret kontrol af maskinen
 • Sikker kvalitet ved hjælp af standardiserede processer og bæredygtigt konceptmanagement

Oversigt

Bæredygtig og uafhængig risikovurdering for din maskine

I tider med stadigt hurtigere produktskift er også produktionsanlæggene udsat for konstante ændringer og tilpasninger. Operatører og sikkerhedsfolk står nu over for den udfordring, at de skal kunne garantere deres maskiners sikkerhed, når de ombygges, ændres eller kædes sammen.

Med anlægsgennemgangen understøtter SICK anlægsoperatører ved udførelsen af denne opgave. Serviceydelsen giver et overblik over maskinens aktuelle sikkerhedsstatus og hjælper med at fastlægge de beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at kunne overholde de lovmæssige krav. Anlægsgennemgangen foretaget af SICK danner således grundlaget for et effektivt og samtidig økonomisk beskyttelseskoncept for maskiner og anlæg.

Overblik
 • Identifikation af elektriske og mekaniske risici
 • Risikovurdering af de identificerede risici
 • Vurdering af eksisterende beskyttelsesforanstaltninger
 • Anbefaling af nye eller forbedring af eksisterende beskyttelsesforanstaltninger
 • Overholdelse af gældende forskrifter og bestemmelser
 • Globalt tilgængelig serviceydelse

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad