Produkt- og systemsupport
Omkalibrering til FLOWSIC600

Omkalibrering af gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer

Din fordel

  • Opretholdelse af gasmålerens godkendelse
  • Ydermere maksimal præcision og sporbarhed for måleresultatet
  • Løbende sikkerhed for din virksomhed og dine kunder

Oversigt

Omkalibrering af gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer

SICK er en pålidelig producent af ultralydgasmålere og har mange års erfaring med dette produktsegment. Desuden sætter SICK høje standarder for sine produkters holdbarhed, præcision og langtidsstabilitet. For at kontrollere en ultralydgasmålers langtidsstabilitet bør den omkalibreres efter en bestemt driftstid. For at opretholde godkendelsen for apparatet anbefaler MID (Measuring Instruments Directive, EF-direktivet om måleinstrumenter) en omkalibrering af gasmålere efter otte år eller ifølge nationale forskrifter. Til dette tilbyder SICK både en standard- og en premiumpakke med ekstra valgmuligheder såsom en aktuel firmwareopdatering. Endvidere kontrollerer SICK ultralydgasmålernes ubegrænsede funktionalitet ved inspektion og rengøring. SICK understøtter kunderne med tilpassede pakker. Det sparer tid og ressourcer for dig.

Overblik
  • Standardpakke: Organisering af omkalibreringsprocessen, højtryks- eller lavtrykskalibrering, funktionskontrol af måleren, rengøring af sonden, udskiftning af sondens tætningsringe, batteriskift, tætheds- og nulpunkttest
  • Premiumpakke (i tillæg til omfanget af standardpakken): Ny elektronikblok og aktuel firmwareopdatering
  • Yderligere valgmuligheder: Support på stedet ved driftsophør, nyt SPU-hus og følerens lakering, reparation af mangler under funktionskontrollen, kundens rørstrækninger kan kalibreres med, support på stedet ved genoptagelse af driften

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger