Produkt- og systemsupport
Ombytningsenheder

Ubureaukratisk og fleksibelt

Din fordel

  • Ubureaukratisk: Fejlafhjælpningen har første prioritet
  • Korte stilstandsperioder: En ombytningsenhed fremskaffes hurtigt
  • Prismæssig fordel: Billigere end et nyt produkt
  • Aktuelle: Ombytningsenhederne lever op til den aktuelle tekniske udvikling
  • Sikkerhed: Fuld garanti
  • Fleksible reserveenhedskoncepter: Ombytningsenheder på stedet og/eller ved henvendelse
  • Kundespecifikt tilpasset: Levering med applikationsspecifikke enhedsparametre (ekstra)

Oversigt

Ubureaukratisk og fleksibelt

For at minimere et anlægs stilstandsperioder skal reserveenheder til udskiftning fremskaffes hurtigst muligt. Ombytningsenheder med kort leveringstid udgør da et alternativ til reparationer og til lokalt opbevarede reserveenheder. SICK stiller hurtig og ubureaukratisk disse enheder til rådighed ved behov, allerede før komponenterne, der skal udskiftes, ankommer til reparationscentret. Ombytningsenhederne er så gode som nye og lever op til den aktuelle tekniske udvikling. Desuden er det muligt at levere komponenterne med forudindstillede, applikationsspecifikke enhedsparametre. Med de originale ombytningsenheder fra SICK kan reserveenhedskoncepterne ganske enkelt og fleksibelt tilpasses til kundens behov.

Overblik
  • Forlods levering af en ombytningsenhed
  • Detailundersøgelse af årsagerne til fejlfunktionen og henvisninger om præventive foranstaltninger (ekstra)

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads