Produkt- og systemsupport
Kortoprettelse

Oprettelse af et nøjagtigt, digitalt referencekort til FTF

Din fordel

  • Hurtig oprettelse af et digitalt referencekort
  • Lokalisering af førerløse transportkøretøjer (FTF) uden reflektormærker
  • Enkel idriftsættelse i kraft af offline-kontrol af referencekortet efter oprettelse
  • Omkostningsbesparelse i kraft af mindre kompleks installation i tilfælde opdatering af referencekortet på grund af ombygninger eller udvidelser hen ad FTF-kørevejene

Oversigt

Oprettelse af et nøjagtigt, digitalt referencekort til FTF

Et nøjagtigt referencekort er grundlaget for en høj grad af rådighed over førerløse transportfartøjer (FTF) i omgivelser, i hvilke en lokalisering skal udføres uden ekstra installerede reflektormærker. FTF’s position bestemmes ved en sammenligning af de på den aktuelle position beregnede scandata fra en 2D-LiDAR-sensor fra SICK med dataene fra referencekortet.

Oprettelsen af referencekortet er baseret på anlæggets scandata, som er stillet til rådighed fra kundens side, eller som er registreret af SICK. Ved hjælp af scandataene indhentes omgivelsernes nøjagtige rumkonturer langs kørevejene og beregnes det detaljerede referencekort.

Leveringen omfatter offline-afprøvning, udarbejdelse og arkivering af referencekortet.

Overblik
  • Afprøvning af de til kortoprettelsen klargjorte scandata
  • Oparbejdning af datasætninger for optimal oprettelse af referencekortet
  • Offline-kontrol af referencekortet
  • Udarbejdelse og arkivering af referencekortet

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads