Produkt- og systemsupport
Fejlafhjælpning på stedet

Hurtig hjælp direkte på stedet

Din fordel

  • Hurtig og effektiv fejlafhjælpning takket være globalt servicenet
  • Enkel planlægning af indsats pr. telefon, E-mail eller fax
  • Høj servicekvalitet: Kompetente og erfarne SICK-teknikere
  • Fremadrettet rådgivning: Anbefalinger for forebyggelse af driftsfejl

Oversigt

Hurtig hjælp direkte på stedet

I tilfælde af en driftsfejl kan der forekomme nedetider og produktivitetstab. Her yder SICK hurtig og ukompliceret hjælp. Takket være det verdensomspændende servicenet er serviceteknikere fra SICK til stede på kort tid og afhjælper fejlen hurtigt og pålideligt. Derved minimeres nedetider, og produktiviteten sikres. For bedst muligt at forebygge fremtidige svigt på anlægskomponenter tilbyder SICK kunderne detaljerede servicerapporter og henvisninger til, hvordan fejl kan undgås.

Overblik
  • Fejlanalyse og afhjælpning af fejl på stedet
  • Reparation eller udskiftning af den defekte komponent ved erfarne teknikere
  • Fejldokumentation og beskrivelse af fejlafhjælpningen (servicerapport)
  • Anbefalinger for forebyggelse af driftsfejl

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads