Produkt- og systemsupport

Pålidelig, hurtig og på stedet

Produkt- og systemsupporten fra SICK LifeTime Services sørger for, at maskiner og anlæg til enhver tid er driftsklare. SICK assisterer ved valg af produkt, idriftsættelse og fejlafhjælpning. Erfarne eksperter står til rådighed over hele verden – pr. telefon, fjernadgang eller direkte på stedet. Ved hjælp af reparationer og hurtig fremskaffelse af udskiftningsenheder afhjælpes fejl hurtigt. Individuelle servicekoncepter sørger for anlæggets driftssikkerhed på højeste niveau.

Filtrer efter:

13 træffer(e):

Træffer 1 - 13 af 13

Visning: Gallerivisning Listevisning
Vore eksperter yder førsteklasses teknisk kundeservice verden over
 • Fås med identifikationsløsninger, vision, afstandsmålere, måle- og detektionsløsninger, indbygningsprodukter, lokaliseringsløsninger og systemløsninger
 • Nem adgang til online kundeservice
 • Premiumsupport til medlemmer af SICK AppSpace Developers Club
 • Brugerforum til erfaringsudveksling
 • Seneste tekniske informationer og vejledninger
Sammenlign
Vælg
Hurtigt at opnå kontakt til enhver tid
 • Gratis telefonsupport inden for de respektive forretningstider
 • Kompetente kontaktpersoner
 • Kan kontaktes internationalt
Sammenlign
Vælg
Support fra eksperter døgnet rundt
 • Helpdesk i arbejdstiden (8/5) eller uden for arbejdstiden (24/5, 24/6, 24/7)
 • Support til trænet personale ved fejlsøgning og udskiftning af komponenter
 • Udvidet kundespecifik systemdokumentation, inkl. kundespecifik historik
 • Valgfri: Remote-support
Sammenlign
Vælg
Omkalibrering af gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer
 • Standardpakke: Organisering af omkalibreringsprocessen, højtryks- eller lavtrykskalibrering, funktionskontrol af måleren, rengøring af sonden, udskiftning af sondens tætningsringe, batteriskift, tætheds- og nulpunkttest
 • Premiumpakke (i tillæg til omfanget af standardpakken): Ny elektronikblok og aktuel firmwareopdatering
 • Yderligere valgmuligheder: Support på stedet ved driftsophør, nyt SPU-hus og følerens lakering, reparation af mangler under funktionskontrollen, kundens rørstrækninger kan kalibreres med, support på stedet ved genoptagelse af driften
Sammenlign
Vælg
Langtidsbeskyttelse til et kalkulerbart engangsbeløb
 • Forlængelse af garantien til et samlet tidsrum på op til fem år
 • Ydelserne svarer til omfanget i producentens garanti
 • Kalkulerbar engangsbetaling ved køb af produktet
Sammenlign
Vælg
Lær at håndtere produkterne og systemerne selv
 • Støtte og træning fra en kvalificeret SICK-ekspert, mens anlægget startes op
 • Applikationsspecifikke tilpasninger kan udføres nemt og korrekt
 • Tæt samarbejde mellem SICK og kunden
Sammenlign
Vælg
Etablering af de specificerede funktioner
 • Etablering af de tidligere specificerede funktioner
 • Mekanisk finindstilling af justeringen
 • Konfiguration af de applikationsspecifikke parametre
 • Afsluttende funktionstest, arkivering af parametre og overdragelse til medarbejderne
Sammenlign
Vælg
Hurtig hjælp direkte på stedet
 • Fejlanalyse og afhjælpning af fejl på stedet
 • Reparation eller udskiftning af den defekte komponent ved erfarne teknikere
 • Fejldokumentation og beskrivelse af fejlafhjælpningen (servicerapport)
 • Anbefalinger for forebyggelse af driftsfejl
Sammenlign
Vælg
Ubureaukratisk og fleksibelt
 • Forlods levering af en ombytningsenhed
 • Detailundersøgelse af årsagerne til fejlfunktionen og henvisninger om præventive foranstaltninger (ekstra)
Sammenlign
Vælg
Pålidelig og økonomisk
 • Identifikation af fejlårsagen; reparation og udskiftning af de defekte moduler
 • Kontrol af alle sikkerhedsrelevante egenskaber
 • Konstateret reparationsbehov i relation til defekte moduler
 • Ekspresreparation (ekstra)
 • Softwareopdatering, modifikation og ombygning (ekstra)
 • Detailundersøgelse af årsagerne til fejlfunktionen og henvisninger om præventive foranstaltninger (ekstra)
 • Gendannelse af applikationsspecifikke enhedsparametre (ekstra)
Sammenlign
Vælg
Fleksibelt, professionelt og pålideligt
 • Professionel opbygning og professionel montage efter producentens anvisninger
 • Professionel forberedelse af de elektriske tilslutninger og kabelføring
Sammenlign
Vælg
Oprettelse af et nøjagtigt, digitalt referencekort til FTF
 • Afprøvning af de til kortoprettelsen klargjorte scandata
 • Oparbejdning af datasætninger for optimal oprettelse af referencekortet
 • Offline-kontrol af referencekortet
 • Udarbejdelse og arkivering af referencekortet
Sammenlign
Vælg
Effektiv service via sikker fjernservice
 • Adgang for kunder og integratorer
 • Anlægsspecifikke dokumenter tilgængelige efter behov
 • Grafisk brugerflade til Remote Infrastructure
 • Kvalificeret fjerndiagnose
 • Setup-service: Installation, klargøring og instruktion
 • Basis for Condition Monitoring og Helpdesk
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 13 af 13