Kontrol og optimering
Vedligeholdelse

Kontrol, bevaring og genoprettelse af de specificerede funktioner

Din fordel

  • Maksimal driftssikkerhed og bedre performance
  • Forebyggelse af stilstandstider, driftsafbrydelser og følgeskader
  • Vedligeholdelsesudgifter, der kan planlægges
  • Hurtig og sikker genoprettelse af parametrene ved senere udskiftning af sensorer

Oversigt

Kontrol, bevaring og genoprettelse af de specificerede funktioner

Planlagt regelmæssig og korrekt vedligeholdelse af applikationen sikrer ensartet stor driftssikkerhed af SICK-produkterne og reducerer uønskede stilstandstider. Vedligeholdelsen omfatter kontrol, bevaring og genoprettelse af de specificerede funktioner for SICK-produkter og deres interface til maskinen eller anlægget. Dermed opdages nedsat ydelse på et tidligt tidspunkt og kan afhjælpes. Derudover anbefales præventive tiltag for at undgå fejl.

Sammen med kunden fastlægger SICK's serviceeksperter vedligeholdelsesintervallerne. Enkelte ydelser kan også sammensættes individuelt i en serviceaftale i henhold til kundens krav.

Overblik
  • Kontrol af omgivelsesbetingelser, skader, justeringer og kontamineringer af SICK-produktet
  • Genoprettelse af de specificerede funktioner
  • Kontrol og tilpasning af applikationsspecifikke parametre
  • Arkivering af parametre, afleveringstest og overdragelse til medarbejderne

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads