Kontakt
Feedback

Kontrol og optimering
Ulykkesundersøgelse

Årsagsanalyse af ulykker og nær-ved-ulykker

Din fordel

  • Kontrol af hændelsen eller ulykken ved maskinen udført af uafhængige sagkyndige
  • Sikring af at årsagerne til ulykken eller hændelsen undersøges fuldstændigt, og at der iværksættes foranstaltninger til at undgå en gentagelse
  • Support i tilfælde af en undersøgelse, der foretages af forsikringsselskab eller anklagemyndighed
  • Høj kontrolkvalitet som følge af certificering og regelmæssig kontrol iht. IEC 17020 takket være uafhængige kontrolinstanser og effektiv kompetencestyring

Oversigt

Årsagsanalyse af ulykker og nær-ved-ulykker

Ulykker og nær-ved-ulykker bør ikke forekomme og må først og fremmest ikke gentage sig. Hvis det alligevel sker, skal årsagerne bestemmes entydigt. I løbet af en maskines levetid ændres brugen af den ofte. Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke tilpasses til det, er der fare for, at beskyttelsesforanstaltningerne ikke længere virker tilstrækkeligt. Eventuelt sætter operatøren dem også ud af kraft med vilje. Som uafhængige sagkyndige undersøger eksperterne fra SICK sådanne hændelser og udarbejder konkrete forslag til, hvordan ulykker eller nær-ved-ulykker kan undgås.

Overblik
  • Undersøgelse af ulykkens eller hændelsens forløb
  • Identifikation af ulykkesårsagen
  • Anbefaling af foranstaltninger til undgåelse af flere hændelser eller ulykker

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads

Opad