Kontrol og optimering
Maskinsikkerhedsinspektion

Individuel, helhedsorienteret sikkerhedsinspektion

Din fordel

  • Bestemmelse af sikkerheden med tilsvarende dokumentation i inspektionsrapporten som dokumentation for opfyldelsen af den lovmæssige kontrolpligt
  • Høj kontrolkvalitet som følge af certificering og regelmæssig kontrol iht. IEC 17020 takket være uafhængige kontrolinstanser og effektiv kompetencestyring

Oversigt

Individuel, helhedsorienteret sikkerhedsinspektion

Før en maskine eller et anlæg sættes i drift, skal den driftsansvarlige dokumentere, at samtlige risici er identificeret, og at der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger. I modsætning til ved inspektion af en enkelt beskyttelsesanordning vurderer man ved maskinsikkerhedsinspektionen den samlede sikkerhedsstatus for maskinen. I op til 16 enkeltkontroller sikrer eksperter fra SICK, at der er taget højde for alle væsentlige risici, at de er vurderet rigtigt, og at der er truffet effektive foranstaltninger imod dem. Ud over de tekniske beskyttelsesanordninger kan også drivelementer, betjeningselementer, akustiske og optiske signaler samt maskindokumentationen medinddrages.

Overblik
  • Kontrol af de væsentlige risici ved en maskine
  • Kontrol af de tekniske beskyttelsesanordninger for korrekt dimensionering, installation og funktionsmåde
  • Kontrol af de elektriske, pneumatiske og hydrauliske sikkerhedsrelevante styringsforanstaltninger med hensyn til funktion og virkemåde
  • Udarbejdelse af en inspektionsrapport

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Downloads