Kontrol og optimering
Kontrol af det elektriske udstyr

Kontrol af beskyttelse imod elektriske risici

Din fordel

  • Tidlig konstatering af faren for elektrisk stød
  • Opfyldelse af gældende sikkerhedsstandarder
  • Bestemmelse af sikkerheden med tilsvarende dokumentation i inspektionsrapporten til maskindokumentationen
  • Garanteret kvalitet af målingen som følge af overvågede måleredskaber
  • Måling uden indgriben i den eksisterende ledningsføring
  • Høj kontrolkvalitet som følge af certificering og regelmæssig kontrol iht. IEC 17020 takket være uafhængige kontrolinstanser og effektiv kompetencestyring

Oversigt

Kontrol af beskyttelse imod elektriske risici

Specielt ved vedligeholdelses- og montagearbejder er der fare for elektrisk stød. Også i maskinens eller anlæggets normale drift må det elektriske udstyr ikke udgøre nogen risiko for brugeren. Eksperterne fra SICK kontrollerer, om de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger er realiseret i den nødvendige kvalitet. Uden at gribe ind i den eksisterende ledningsføring foretages målinger med regelmæssigt kalibrerede måleinstrumenter.

Overblik
  • Konstatering af jordledersystemets korrekte funktion iht. bestemmelserne i IEC 60204-1
  • Konstatering af overgangsmodstande og lækstrømme
  • Udarbejdelse af en prøveprotokol, der også beskriver eventuelle mangler
  • Udarbejdelse af en kontrolrapport

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads