Kontrol og optimering
Inspektion

Årtiers erfaring i beskyttelse af dine medarbejdere

Din fordel

  • Bestemmelse af sikkerheden med tilsvarende dokumentation i inspektionsrapporten som dokumentation for opfyldelsen af den lovmæssige kontrolpligt
  • Høj kontrolkvalitet som følge af certificering og regelmæssig kontrol iht. IEC 17020 takket være uafhængige kontrolinstanser og effektiv kompetencestyring
  • Hurtig identificering af sikkerhedsstatus eller gyldighedsperiode takket være teststempel
  • Sikkerhed som følge af tidlig konstatering af ændrede anvendelsesbetingelser og af manipulationer
  • Stor driftssikkerhed for maskinen som følge af regelmæssig kontrol og eventuel afhjælpning af forureninger eller efterjustering
  • Automatisk påmindelse om nødvendige kontrolterminer inden for rammen af serviceaftalerne

Oversigt

Årtiers erfaring i beskyttelse af dine medarbejdere

Det er ikke kun producentens opgave at garantere maskiners og anlægs sikkerhed. Driftsansvarlige for maskiner og anlæg er ligeledes forpligtede til at sørge for sikre arbejdsmidler. SICKs eksperter understøtter i den forbindelse de ansvarlige for maskinens drift med deres viden og erfaring. Inspektionen før maskinens eller anlæggets idriftsættelse garanterer, at korrekt montage og sikker funktion for det sikkerhedstekniske udstyr er blevet kontrolleret og tilsvarende dokumenteret. I de følgende regelmæssige inspektioner kontrolleres beskyttelsesanordningernes funktion svarende til maskinens momentane brug og iht. de lovmæssigt krævede kontrolterminer. Ændringer af brugen samt manipulationer af beskyttelsesanordningerne vil blive opdaget. For at sikre en høj og konstant kontrolkvalitet bliver SICKs eksperter regelmæssigt certificeret og kontrolleret.

Overblik
  • Bestemmelse af den professionelle installation af de optiske beskyttelsesanordninger iht. specifikation
  • Kontrol af beskyttelsesanordningens funktion svarende til maskinens brug
  • Udarbejdelse af en inspektionsrapport og tildeling af et teststempel

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Downloads