Kontrol og optimering
Gentagelsestest

Kontrol af gentagelsesnøjagtigheden under laboratorieforhold

Din fordel

  • Kontrol af enheder i henhold til de kundespecifikke krav
  • Bekræftelse af enhedernes gentagelsesnøjagtighed for det pågældende anvendelsesområde
  • Til systemintegratorer: Sikring over for egne kunder
  • Dokumentation af resultaterne i en testrapport

Oversigt

Kontrol af gentagelsesnøjagtigheden under laboratorieforhold

Før leveringen kontrollerer SICK de bestilte enheder over et tidsrum på op til 72 timer under laboratorieforhold. Her testes bl.a. nulpunktsdrift og linearitet for det definerede anvendelsesområde ved hjælp af forskellige kontrolgaskoncentrationer. Dermed kan man dokumentere, at gentagelsesnøjagtigheden for de bestilte enheder ligger inden for det foreskrevne område.

Kontrollernes omfang afhænger af bestillingen og eventuelle kundespecifikke krav. Efter vellykket afslutning modtager kunden en testrapport.

Overblik
  • Kontrol af lineariteten og nulpunktsdriften under laboratorieforhold
  • Kundespecifikke kontrolgaskoncentrationer og måleområder
  • Måletidsrummet er helt op til 72 timer
  • Udarbejdelse af en testrapport efter testen
  • Gennemførelse af tests i SICKs lokale produktion

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads