Kontrol og optimering
Factory Acceptance Test

Sikkerhed for den bestilte produktkvalitet og funktion

Din fordel

  • Kontrol af de bestilte produkter før leveringen
  • Sikring af produkternes kvalitet og funktionsevne
  • Til systemintegratorer: Sikring over for egne kunder
  • Bekræftelse af funktionen i en godkendelses- og testprotokol
  • Indblik i SICKs arbejdsmåde og produktion

Oversigt

Sikkerhed for den bestilte produktkvalitet og funktion

SICK tilbyder en Factory Acceptance Test for at produkterne skal fungere sådan, som kunderne har bestilt dem. Det vil sige, at et team af SICK-eksperter under tilstedeværelse af kunden kontrollerer produkterne på basis af en enhedsspecifik protokol, før de leveres. Testen udføres hos SICK. Kontrollens omfang afhænger af bestillingens art og eventuelle kundespecifikke krav. Testen fungerer som dokumentation for, at produkterne lever op til kundens funktionelle krav. Kunden modtager en godkendelses- og testprotokol, som bekræfter produkternes funktion. Factory Acceptance Testen giver også kunden mulighed for direkte på stedet at se, hvordan SICK arbejder. Desuden får kunden et indblik i SICKs produktion.

Overblik
  • Kontrol af de bestilte produkters fuldstændighed, kvalitet og funktionsevne
  • Gennemførelse af tests i SICKs lokale produktionsanlæg
  • Indblik i produktionen af lignende produkter
  • Godkendelses- og testrapport

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Downloads