Kontrol og optimering
Efterløbsmåling

Bestemmelse og kontrol af sikkerhedsafstand

Din fordel

  • Garanteret kvalitet af målingen som følge af overvågede måleredskaber
  • Udarbejdelse af en rapport om måleresultater til maskindokumentationen
  • Bestemmelse af risici ved manglende overholdelse af påkrævede sikkerhedsafstande
  • Høj kontrolkvalitet som følge af certificering og regelmæssig kontrol iht. IEC 17020 takket være uafhængige kontrolinstanser og effektiv kompetencestyring

Oversigt

Bestemmelse og kontrol af sikkerhedsafstand

Om en ikke-adskillende afskærmning yder tilstrækkelig beskyttelse imod farlige bevægelser, afhænger afgørende af den valgte sikkerhedsafstand. Det skal sikres, at bevægelsen standses, inden det farlige sted nås – og det i hele maskinens levetid. SICKs efterløbsmåling bestemmer maskinens efterløbstid. Denne måling udgør grundlaget for fastlæggelse af sikkerhedsafstande. Med efterløbsmålingen registreres ændringer, f.eks. som følge af bremseslitage, rettidigt. Der kan iværksættes passende foranstaltninger. Regelmæssigt overvågede måleredskaber garanterer en konstant og høj kontrolkvalitet.

Overblik
  • Udførelse af stoptids måling
  • Beregning af den nødvendige sikkerhedsafstand mellem farligt sted og ikke-adskillende afskærmning iht. EN ISO 13855
  • Udarbejdelse af en rapport om måleresultater

 

Sikkerhedstjenesteydelser fra SICK: Sikker rådgivning, design og nøglefærdige løsninger

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Downloads