Kontrol og optimering

Sikker og regelmæssigt kontrolleret

Driftsansvarlige for et anlæg er forpligtede til at sørge for en sikker og produktiv drift. Overholdelse af lovmæssige bestemmelser og beskyttelse af mennesker har den højeste prioritet. Med kontrol og optimering udført af SICK LifeTime Services sikres anlægs sikkerhed og driftssikkerhed permanent. Eksperterne fra SICK udmærker sig ved mange års erfaring og stor viden. Driftsfejl og svigt begrænses således til et minimum.

10 træffer(e):

Træffer 1 - 10 af 10

Visning: Gallerivisning Listevisning
Kontrol af de specificerede funktioner
 • Kontrol af omgivelsesbetingelser, skader, justeringer og kontamineringer af SICK-produktet
 • Kontrol af performance
 • Funktions- og kommunikationstests
Sammenlign
Vælg
Kontrol, opretholdelse og genoprettelse af de specificerede funktioner
 • Kontrol af omgivelsesbetingelser, skader, justeringer og kontamineringer af komponenter og systemer fra SICK
 • Genoprettelse af fastlagte funktioner
 • Kontrol og tilpasning af applikationsspecifikke parametre (med undtagelse af kalibrerede systemer)
 • Arkivering af parametre, godkendelsestest og overdragelse til medarbejderne
Sammenlign
Vælg
Sikkerhed for den bestilte produktkvalitet og funktion
 • Kontrol af de bestilte produkters fuldstændighed, kvalitet og funktionsevne
 • Gennemførelse af tests i SICKs lokale produktionsanlæg
 • Indblik i produktionen af lignende produkter
 • Godkendelses- og testrapport
Sammenlign
Vælg
Maksimal processsikkerhed som følge af kalibrering
 • Funktionskontrol foretaget af uddannet personale
 • Gennemførelse af kalibreringen
 • Vurdering af måleværdiafvigelsen
 • Verificering under laboratorieforhold
 • Dokumentation ved hjælp af en kalibreringsrapport
Sammenlign
Vælg
Årsagsanalyse af ulykker og nær-ved-ulykker
 • Undersøgelse af ulykkens eller hændelsens forløb
 • Identifikation af ulykkesårsagen
 • Anbefaling af foranstaltninger til undgåelse af flere hændelser eller ulykker
Sammenlign
Vælg
Kontrol af beskyttelse imod elektriske risici
 • Konstatering af jordledersystemets korrekte funktion iht. bestemmelserne i IEC 60204-1
 • Konstatering af overgangsmodstande og lækstrømme
 • Udarbejdelse af en prøveprotokol, der også beskriver eventuelle mangler
 • Udarbejdelse af en kontrolrapport
Sammenlign
Vælg
Årtiers erfaring i beskyttelse af dine medarbejdere
 • Bestemmelse af den professionelle installation af de optiske beskyttelsesanordninger iht. specifikation
 • Kontrol af beskyttelsesanordningens funktion svarende til maskinens brug
 • Udarbejdelse af en inspektionsrapport og tildeling af et teststempel
Sammenlign
Vælg
Individuel, helhedsorienteret sikkerhedsinspektion
 • Kontrol af de væsentlige risici ved en maskine
 • Kontrol af de tekniske beskyttelsesanordninger for korrekt dimensionering, installation og funktionsmåde
 • Kontrol af de elektriske, pneumatiske og hydrauliske sikkerhedsrelevante styringsforanstaltninger med hensyn til funktion og virkemåde
 • Udarbejdelse af en inspektionsrapport
Sammenlign
Vælg
Bestemmelse og kontrol af sikkerhedsafstand
 • Udførelse af stoptids måling
 • Beregning af den nødvendige sikkerhedsafstand mellem farligt sted og ikke-adskillende afskærmning iht. EN ISO 13855
 • Udarbejdelse af en rapport om måleresultater
Sammenlign
Vælg
Kontrol af gentagelsesnøjagtigheden under laboratorieforhold
 • Kontrol af lineariteten og nulpunktsdriften under laboratorieforhold
 • Kundespecifikke kontrolgaskoncentrationer og måleområder
 • Måletidsrummet er helt op til 72 timer
 • Udarbejdelse af en testrapport efter testen
 • Gennemførelse af tests i SICKs lokale produktion
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 10 af 10