Safe Motion: Sikre processer – nonstop

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Sikre bevægelser er grundlaget for, at maskinen arbejder med maksimal driftssikkerhed

Safe Motion er et udtryk for sikker overvågning og styring af maskiners bevægelser. Det er med til at reducere stilstandstiderne og din maskines setup-tider.

Dynamisk sikkerhed resulterer i stor produktivitet og effektiv produktion. Safe Motions sikkerhedsfunktioner anvendes til automatisk at tilpasse maskinens bevægelser til beskyttelsesfelter, der ændrer sig. Mere brugervenlighed og bedst mulig adgang til processen ved stationære anlæg betaler sig i høj grad i denne sammenhæng. Præcis som fleksibiliseringen ved udformningen af maskiner gennem elimineringen af afskærmninger til mobile applikationer.

Oplev Safe Motions anvendelsesområder!

 

Mobile applikationer, der bevæger sig sikkert

Størst mulig mobilitet er en forudsætning for effektiv og fleksibel brug af førerløse transportsystemer (FTS). Med Safe Motion kan dine førerløse transportsystemer tilpasse hastigheden afhængigt af situationen og fortsat være i bevægelse uden at skulle standse helt. Den optimale kørehastighed resulterer ikke blot i større produktivitet og dermed perfekt udnyttelse af dine førerløse transportsystemer; den sørger også for, at de kan anvendes sikkert – og helt uden afskærmninger.

 

Sikker drevovervågning til at øge førerløse transportsystemers performance

Safe Motion-løsninger fra SICK overvåger kørselsretningen og hastigheden, så det førerløse transportsystem holder sig i bevægelse. Beskyttelsesfelterne tilpasser sig til situationen, så dit førerløse transportsystem kun standser, når det virkeligt er nødvendigt.

Løsninger til sikker overvågning af førerløse transportsystemer (FTS)

 

Motion Monitoring via HIPERFACE®-motor-feedbacksystemer

Motor-feedbacksystemer med HIPERFACE®-interface anvendes til hurtig og præcis transmission af signaler fra motoren til servoregulatoren. Sammen med sikkerhedsstyringer registrerer de kørselsretningen og hastigheden og bidrager dermed aktivt til at skabe effektive produktionsprocesser.

Overblik over løsninger til Motion Monitoring via HIPERFACE®

Optimerede setup- og vedligeholdelsesprocesser ved stationære applikationer

Safe Motion fra SICK overvåger uafbrudt og pålideligt maskinernes parametre, heriblandt motorernes hastighed og position, og ændrer derved farlige bevægelser til ufarlige bevægelser. Aksler, der overvåges sikkert, og sikre driftsformer gør det også muligt at foretage indgreb som udskiftning af elementer eller setup af maskinen, mens processen er i gang. Det sikrer stor driftssikkerhed og effektive processer – og yder samtidigt sikkerhed for operatøren. Hvis det alligevel skulle være nødvendigt at standse maskinen på grund af en fejl, sikrer Safe Motion-funktionerne for, at processen starter igen uden deceleration.

 

 

Optimerede bevægelsesprocesser ved værktøjsmaskiner

Hyppige skift af elementer ved værktøjsmaskiner kan foretages hurtigt og effektivt med Safe Motion-funktioner. Elementerne kan udskiftes, uden at maskinen skal standes helt. Derefter starter produktionsprocessen straks igen.

Løsninger til sikker overvågning af værktøjsmaskiner

 

Effektiv etablering af skærevalser

Beskyt dine medarbejder, og drag samtidigt nytte af økonomiske processer! Selv i forbindelse med de største skærevalser sikrer Safe Motion-funktionerne de kortest mulige setup-tider ved hjælp af pålidelig og sikker overvågning af de roterende valser.

Overblik over løsninger til effektivt setup af klippevalser

Det passende sikkerhedskoncept til enhver drivkæde

Forskellige behov kræver forskellige løsninger. Afhængigt af automationsarkitekturen er der enten brug for et eksternt eller et indbygget sikkerhedskoncept. Benyt dig af SICKs sikkerhedseksperters store viden ved udarbejdelsen af din personlige løsning. Hos SICK er du på rette sted – uanset om du skal realisere enkle eller komplekse sikkerhedskoncepter.

Eksempel på en drivkæde og sikkerhedsarktitektur for en stationær applikation med fremdriftsfunktionerne for sikkert begrænset hastighed (SLS) og sikker bevægelsesretning (SDI).

Kontakt os for yderligere informationer.

 

Safe Motion Tasks

Safe Motion-applikationer omfatter forskellige opgaver, der udføres med forskellige komponenter. SICK har et produkt, der passer til alle disse opgaver. Sammen med de tilhørende serviceydelser bliver alle ønsker opfyldt.

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • Measure: Sikkerhedsencodere og sikre motor-feedbacksystemer til registrering af position, vinkel og hastighed 
  • Monitor: Motion-Monitoring-moduler til sikker overvågning af maskiners bevægelser og implementering af drevs sikkerhedsfunktioner 
  • Control: En sikkerhedsstyring fortolker signalerne, der ankommer fra de anvendte sensorer, og styrer om nødvendigt de pågældende sikkerhedsfunktioner

 

Din Safe Motion-løsning fra én og samme leverandør

Du har flere muligheder til at opfylde dit personlige Safe Motion-behov.

Få personlig rådgivning fra vore sikkerhed-eksperter. Kontakt os, og benyt dig af de nøglefærdige Safety Solutions fordele: Nøglefærdige Safety Solutions fra SICK. 

Du kan både indhente personlig og skræddersyet rådgivning, men du kan også selv sammensætte løsningen. Fra vores omfattende sikkerhedsportefølje kan du vælge de enkelte komponenter, hvis funktioner er perfekt tilpasset hinanden. Derudover tilbyder SICK forkonfektionerede sikkerhedssystemer til mobile og stationære applikationer.