Hvad kan en encoder?

Encodere er særdeles velegnede til præcis positionsbestemmelse inden for industriautomation. Encodere fra SICK måler pålideligt omdrejningstal, hastighed og acceleration. I den sammenhæng supplerer højtopløselige optiske og særdeles pålidelige magnetencodere hinanden perfekt og muliggør nøjagtige målinger i komplekse applikationer. Grundlæggende kan måleopgaverne opdeles i roterende og lineære opgaver. Mens roterende encodere måler drejebevægelser, kontrollerer lineære encodere f.eks. positionen eller lineære bevægelsers synkronisme. Roterende encodere fås som inkremental-encodere eller absolutencodere. Inden for den lineære måleteknik fås wireencodere og lineære encodere med måleanordning. Porteføljen omfatter desuden hældningssensorer, som berøringsløst registrerer en eller to aksers vinkel.

Inkremental-encodere

Inkremental-encodere genererer informationer om position, vinkel og omdrejningstal. Disse informationer defineres via antallet af pulser pr. omdrejning, som encoderen videregiver til styringen for hver omdrejning. Styringen bestemmer derefter den aktuelle position ved at tælle pulserne. Takket være de mange forskellige varianter kan inkremental-encodere optimalt tilpasses applikationerne inden for fabriks-, logistik- og procesautomation. Inkremental-encodere genererer f.eks. informationer om førerløse transportsystemers kørselsretning og hastighed. Til det formål monteres encoderen enten direkte på motoren, på en aksel eller et medløbende hjul.

Absolutencodere

Absolutencodere registrerer en aksels roterende bevægelser i typespecifikke vinkeltrin. Hvert vinkeltrin henviser derved til et entydigt kodemønster. Opløsningsevnen bestemmes af antallet af kodemønstre pr. omdrejning. Hvert kodemønster danner en entydig reference og gengiver således en absolut position. Afhængigt at interfacet kan der også transmitteres andre informationer såsom hastighed og diagnosticeringsdata. Absolutencodere anvendes bl.a. i fabriks- og logistikautomation til absolut registrering af horisontale eller vertikale drejebevægelser. I palleteringsanlæg registrerer absolutencodere bl.a. gribernes præcise position.

Sikkerhedsencodere

I et samspil med en sikker analyseenhed kan man med inkremental-encodere skabe de sikkerhedsfunktioner, der kræves i IEC61800-5-2-retningslinjen. Sikkerhedsencodere kan anvendes i mange forskellige applikationer inden for fabriks- og logistikautomation. Når der er tale om stationære maskiner, er brugeren og det farlige område ofte adskilt af mekaniske anordninger som f.eks. døre. Når der udføres arbejde i vedligeholdelsesdrift, reducerer maskinens sikre overvågning af omdrejningstallet risikoen for at komme til skade, idet den nedsætter maskinens hastighed, så operatøren kan gribe manuelt ind i det farlige område. Alt efter anvendelsesområde kan sikkerhedsencodere fra SICK indbygges som klem- eller servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel.

Wireencodere

Wireencodere er en kombination af wiretræksmekanik og encodere. De registrerer den længdeproportionale tromleomdrejning og viser de tilsvarende data. Dette muliggør positionering på lineære målestrækninger. SICK wireencodere fås med et stort udvalg af interfaces og muliggør nem integration i systemerne, når der er tale om applikationer i krævende industrielle miljøer. I logistiske processer, f.eks. i automobilindustrien, transporteres varer ofte over flere niveauer. Her anvendes løfteanordninger, hvis platforme skal positioneres præcist og fast i forhold til målniveauet. Denne opgave varetages primært af wireencodere.

Lineære encodere

Lineære encodere består af en sensor, der fungerer som læsehoved, og en referenceskala. Med deres berøringsfrie funktionsprincip gennemfører de slitagefri positionsbestemmelse. Kompakte systemer med høje opløsninger eller pålidelige løsninger med meget store målelængder (op til 1.700 m) dækker et bredt spektrum af anvendelsesområder. Kraner anvendes i stort set alle områder inden for logistikken. Her overtager de lineære encodere positioneringen af løbekatten på kranen samt positioneringen af selve kranens kørestrækning.

Målehjulsencodere

Målehjulssystemer optager bevægelser på et hjul og konverterer dem til hastigheds- eller positionsværdier. I forbindelse med trykkerimaskiner registrerer målehjulsencodere f.eks. trykmediets hastighed og leverer med denne information et afgørende kriterium for korrekt positionering af trykket og trykbilledets kvalitet. Hastighedsregistreringens præcision er afgørende for trykkvaliteten.

Hældningssensorer

Hældningssensorer anvendes til nivellering og positionsovervågning af objekter. De måler kontaktfrit et objekts hældningsvinkel i forhold til jordens tyngdekraft, især ved brug i terrænet. Ved forskellige terrænprofiler kan hældningsvinklen tilpasses og procesforløbet udformes effektivt. For høstmaskiner er det f.eks. et must, at maskinerne hurtigt kan tilpasses marken. Hældningssensorer er konstrueret særdeles pålidelige, fordi de ofte skal holde til at blive brugt under barske omgivelsesforhold.

 

Tilbage til oversigten over encodere og hældningssensorer

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne