Kontakt
Feedback

Væskeanalysesystemer
TOCOR700

Pålidelig overvågning af organisk vandforurening

Din fordel

 • Kundespecifik prøveforberedelse til trendanalyse eller præcis grænseniveaubestemmelse
 • Bestemmelse af TOC-indhold i henhold til myndighedernes krav
 • Kan opstilles fleksibelt, da der ikke er behov for en tilslutning til dyr bæregas, og fordi der kan fås forskellige eksplosionssikre varianter
 • Få driftsafbrydelser i forbindelse med vedligeholdelse takket være funktionen til hurtig udskiftning
 • Omkostningseffektiv takket være målestedsskift, der kan indstilles fleksibelt

Oversigt

Pålidelig overvågning af organisk vandforurening

Væskeanalysesystemet TOCOR700 er et gennemprøvet system til TOC-analyse i væsker. Uanset om der er tale om trendanalyse eller ekstrem præcis grænseniveaukontrol – TOCOR700 kan tilpasses optimalt til kundernes behov. Med den gennemtænkte teknologi er det et af kun få af sin slags, der samtidigt kan måle flygtige organiske forbindelser (VOC). Systemet skal bare bruge omgivende luft som bæregas; derfor kan det anvendes meget fleksibelt.

Overblik
 • Meget stor målenøjagtighed, også ved små koncentrationer af TOC
 • Intern bæregasforberedelse
 • Udførelser til brug i ATEX-klassificerede zoner 1 eller 2 (ATEX)
 • Udførelse som fritstående eller vægmonteret enhed
 • Funktion til hurtig udskiftning takket være en ekstra termisk reaktor (valgfrit)
 • Målestedsskift til 4 målesteder (valgfrit)

Fordele

Raffineret teknologi

Afhængigt af kundens specifikke krav kan TOCOR700 ab fabrik indstilles til måling af enten TOC eller TC. Derudover har systemet en meget stor målenøjagtighed, fordi VOC’erne ikke blæses ud, hvilket ellers er normalt. Det sikrer uforfalskede måleresultater.

Væskeanalysesystemet TOCOR700 består af en modulær gasanalysator S700 og en reaktor, der genererer målegassen. Der findes en UV- og en termisk variant. Afhængigt af applikationen adskiller de sig i deres funktionsmåde, men har samme formål, nemlig konvertering af kulstof til målbart CO2.

Det rigtige måleprincip til alle anvendelser

TOCOR700 UV

Die Systemausführung mit UV-Reaktor eignet sich zur kontinuierlichen Trendanalyse, wenn es um die Einhaltung von Grenzwerten geht. Insbesondere liefert er auch bei Proben mit hoher Salzkonzentration präzise Messergebnisse.

TOCOR700 TH Varianten med TH-reaktor anvendes som regel til meget præcis analyse af mængdeværdier. Baseret på det termiske måleprincip er oxideringshastigheden over 95 % og dermed markant højere end UV-reaktorens.

Bestemmelse af TOC-indhold i henhold til myndighedernes krav

På grund af den gennemtænkte placering af komponenterne inddrages prøvens VOC-andel i målingen af totalt kulstof. Det sikrer meget stor målenøjagtighed og gør det muligt at bestemme TOC-indholdet i henhold til myndighedernes krav.
TOCOR700 leverer belastbare måleresultater til korrekt fakturering og effektivitetsevaluering af renseanlæg. Med kondensatanalysen på køle- og varmekredsløbene kan man forhindre uplanlagte stilstandstider og produktkontamination.

Takket være den meget store målenøjagtighed er TOCOR700 egnet til kravspecifik bestemmelse af TOC-indhold i henhold til lovbestemmelserne.

Overalt stillet godt op

TOCOR700 har ikke kun et måleprincip, der passer til applikationens specifikke behov, men den fås også i en udførelse, der passer til de krav, der er specifikke for placeringen.

Fleksibel anvendelse og fri installation

Som følge af den interne bæregasbehandling kan TOCOR700 installeres frit overalt. Der er ikke brug for en tilslutning til dyr bæregas eller trykluft.

TOCOR700 fås både som en udførelse med UV-reaktor og som en udførelse med termisk reaktor til anvendelse i eksplosionsfarlige zoner 1 og 2 (ATEX).

TOCOR700 kan installeres stående eller på vægge, afhængigt af pladsforholdene på stedet.

Maksimal fleksibilitet ved placeringen og nem installation takket være de brugervenlige systemegenskaber.

Hurtigt skiftende reaktor og målestedsskift

TOCOR700 byder på valgfrie ekstrafunktioner, der er med til at holde ressourceforbruget til vedligeholdelse og investeringer så lavt som muligt.

Effektiv i forbindelse med vedligeholdelse og drift

Til den valgfri hurtigskiftefunktion installeres en ekstra termisk reaktor. På den måde kan den ene reaktor køle af, når der udføres vedligeholdelsesarbejder, mens den anden varmer op. Derved reduceres tiden til vedligeholdelse.
Takket være det valgfrie målestedsskift er en enkelt måler nok til at aktivere flere målepunkter. Dermed kan TOCOR700 dække op til fire målesteder samtidigt.

Mere omkostningseffektiv og mindre tidsforbrug til vedligeholdelse takket være de valgfrie ekstrafunktioner.

Anvendelser

Downloads

Opad