Overvågning og kontrol

Vis alt Skjul alt

Emission

Analysatorer og analyseløsninger fra SICK overvåger og kontrollerer emissionsgrænseværdierne, udledningen af farlige stoffer og andre stoffer til miljøet. Typiske anvendelsesområder er kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, cellulosefabrikker, cementværker og den kemiske industri.

Vis alt Skjul alt

Kvalitet

Her overvåges de parametre, der er nødvendige for at gennemføre processer eller drive et anlæg på funktionel vis.

Vis alt Skjul alt

Processer

In-situ- og procesgasanalysatorer, masseflowmålere og andre procesløsninger overvåger og kontrollerer processer, så disse optimeres og styres. Således optimerer de bl.a. lufttilførslen ved indfyring, katalysatorers effektivitet og meget andet. Typiske anvendelsesområder er den kemiske industri, cementværker, kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg.

Vis alt Skjul alt

Anlæg

In-situ- og ekstraktive gasanalysatorer, støvmålere og gastransmittere kontrollerer anlæggenes funktion og sikkerhed. De overvåger f.eks., om der skulle opstå brand i kulsiloer eller kulmøller og deponier. De kontrollerer e-filtre og vævsfiltre eller revner i dampledninger. De overvåger også tørringsanlæg for, om de overholder UEG-grænseværdierne, eller indholdet af skadelige stoffer i udluftningsanlæg og haller og meget andet. Trafiksensorer kontrollerer køreveje og køretøjer. Sporbarheden af produkter i industrielle anlæg sikres ved hjælp af track and trace-systemer fra SICK.