Kontakt
Feedback

Systemer til kontinuerlig emissionsmåling (CEMS)
MINESIC700 GHG

Pålidelig måling af drivhusgasemissioner

Din fordel

  • Gennemprøvet drivhusgasmåling med pålidelig ultralydsflow- og gasmåleteknik
  • Præcis måling og rapportering af drivhusgasemissioner i overensstemmelse med lovkravene
  • Færre skatter og afgifter gennem præcise mængdeomkostninger på grund af mindre måleusikkerhed
  • Lave driftsomkostninger på grund af nem håndtering og vedligeholdelse
  • Komplet kontrol med omkostningerne takket være en omfattende servicepakke inklusive mulighed for support gennem SICK LifeTime Services

Oversigt

Pålidelig måling af drivhusgasemissioner

Det kontinuerlige emissionsmålesystem (CEMS) MINESIC700 GHG måler drivhusgas i underjordiske kulminer og kalkulerer på basis heraf emissionen af drivhusgasser. Det udtager målegas og bestemmer koncentrationen af drivhusgaskomponenter ved hjælp af NDIR-spektroskopi. Desuden måler det gasflowet med ultralydsteknologi og bestemmer temperatur, tryk og fugtighed. Med en specielt udviklet softwarepakke til dataregistrering og -tilordning beregnes og dokumenteres resultaterne i henhold til gældende lovgivning. Ved overvågning med MINESIC700 GHG kan mængdeomkostningerne beregnes præcist og skatter og afgifter nedsættes.

Overblik
  • Pålidelig måling med kun lille måleusikkerhed.
  • Automatisk omskiftning til op til 5 målesteder
  • Softwarepakke til beregning og optegnelse af de samlede drivhusgasemissioner
  • Flow-, tryk- og temperaturmåling med IECEx-zone-1-enheder
  • Fås som et selvstændigt skab eller indbygget i en MINESIC700 TBS

Anvendelser

Downloads

Opad