Forskning og udvikling

SICK's historie er historien om vellykkede innovationer - en succeshistorie, som vi ønsker at fortsætte fremover.

research and development
Kundeorientering - en afgørende succesfaktor

Innovative produkter alene er ikke afgørende for en virksomheds succes. Det er snarere et spørgsmål om, at disse innovationer skal give kunderne en markant fordel, for nyudviklede produkter måles på den succes, de oplever på markedet. Vores succes er baseret på, at denne tankegang konsekvent føres ud i virkeligheden: Vi anvender den viden, vi får på basis af kundernes krav, til at forudse den fremtidige udvikling. Dermed kan vore kunder drage fordel af f.eks. en mere kompakt udførelse ved samme effektivitet, vore sensorers øgede robusthed, reduktionen af arbejdstrin eller den øgede hastighed i processerne.

SICK – Sensor Intelligence.

Vore bestræbelser har primært til formål at udvikle intelligente løsninger til vore kunders applikationer. For at kunne realisere dette forsker vi kontinuerligt i nye teknologier, som gør det muligt for sensorer ikke kun at registrere genstande, men også på intelligent vis at styre processer og kommunikere med andre komponenter i komplekse netværk.

F&U-ressourcer
Forsknings- og udviklingsressourcer

For at vi også fremover skal være teknologi- og markedsleder udvider vi løbende vort engagement på områderne forskning og udvikling.

Medarbejdere i F&U
Medarbejdere i forskning og udvikling

Hos SICK finder forskning og udvikling ikke kun sted i den centrale forskningsafdeling og de decentrale udviklingsteams, som verden over omfatter ca. 1300 medarbejdere. For at vore sensorer skal kunne anvendes i alle former for systemer, og for at vore kunder skal kunne profitere af de synergier, som udviklingen resulterer i, arbejder vi sammen med partnere inden for industrien, højere læreanstalter og institutter.

Patenter
Patenter og viden

Innovationer betyder et forspring, og det forspring ønsker vi at bevare. Derfor beskytter vi vor viden med patenter. Rundt regnet 3.500 patenter viser, hvor mange ideer vore medarbejdere har udviklet.