Kontakt
Feedback

Nem og hurtig sensorjustering med BluePilot

Bluepilot icon

Med BluePilot kan man i produktfamilierne W16 og W26 lynhurtigt justere sensor og reflektor såvel som sender og modtager takket være et innovativt LED-display. I forbindelse med fotocelletastere kan sensoren indstilles hurtigt og præcist ved hjælp af en trykke-drejemekanisme. Tidskrævende finjustering med rene drejeelementer er ikke længere nødvendig.

Derudover giver BluePilot besked, når detektionskvaliteten ændrer sig, f.eks. på grund af tilsnavsning og vibration. På den måde opdages forstyrrelser på et tidligt tidspunkt, længe før der opstår driftsafbrydelser.

 

 

Refleksionsfotoceller og enkeltstrålede lysbomme

Den blå LED-justeringshjælp fremskynder den optimale justering af sensor og reflektor henholdsvis sender og modtager. Ændringer i funktionssikkerheden, der skyldes tilsnavsning eller vibration, opdages med det samme.

 

 

Fotocelletastere

Kombinationen af teach-in-knap og potentiometer i samme betjeningselement muliggør intuitiv og lynhurtig finjustering. Derudover viser LED-displayet tasteafstanden optisk og fungerer som en ekstra orienteringshjælp.

 

 

Refleksionsfotocelle til detektion af gennemsigtige objekter

Afhængigt af overfladens beskaffenhed kan detekteringsmodussen tilpasses ved hjælp af det drejelige betjeningselement. På LED-displayet viser W16 og W26 omgående den aktuelle modus.

 

 

Har du spørgsmål eller brug for individuel rådgivning?

Kontakt os 

Opad