Kontakt
Feedback

Motor-feedbacksystemer roterende inkrementelle

Den pålidelige løsning til asynkronmotorer

Som inkremental-motor-feedbacksystemer betegnes målesystemer, der registrerer elektromotorers position, omdrejningsretning og hastighed. Antallet af pulser pr. omdrejning bestemmer opløsningen. Positionen kan bestemmes ved en referencekørsel. Positionen afbildes derefter ved at tælle pulserne.

Inkremental-motor-feedbacksystemernes anvendelsesområde ligger primært inden for hastighedsregulering.

De er tilpasset optimalt mekanisk og elektrisk til asynkronmotorer. Alle gængse elektriske interfaces er til rådighed.

Dine valg gav desværre intet resultat
Opad