Menneske-/robotsamarbejde i den netværksbaserede fabrik

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

I Smart Factory’en rykker menneske og robot endnu tættere sammen. Med henblik på moderne arbejdsfordeling understøtter SICKs sensorer robotterne i deres arbejde - og giver dem øjne, så de kan udføre opgaver i det industrielle miljø. Her kræver den kraftige interaktion mellem menneske og maskine Safety Solutions, der reagerer absolut pålideligt og særdeles fleksibelt.

Samarbejde og sameksistens skal udvikle sig til et ægte samarbejde. Smart Factory satser på tæt interaktion mellem robotter og mennesker. I disse såkaldte samarbejdsscenarier udgør kraft, hastighed, robottens og elementets bevægelsesbaner en fare for arbejderen. Disse farer skal reduceres - enten ved brug af iboende beskyttelsesforanstaltninger eller ved anvendelse af ekstra foranstaltninger.

Fleksibel sikkerhed

Allerede i dag er det muligt at tilpasse sikkerhedssensorer præcist til den aktuelle maskinproces. Intelligente algoritmer gør det bl.a. muligt at forlade den digitalt koblende sikkerhedsteknik og bevæge sig hen imod en kontinuerlig maskinreaktion afhængigt af den pågældende persons bevægelse. Således vil maskinen ikke længere bare frakoble automatisk, når arbejderen nærmer sig, men derimod reducere arbejdshastigheden tilsvarende eller tilpasse bevægelsesretningerne.

Safe Motion i arbejde

”Safe Motion” er den p.t. mest driftssikre teknik. Den sikrer til enhver tid personers sikkerhed, og alligevel skal produktionen ikke afbrydes. Resultatet: Væsentligt færre stilstandsperioder og fejlfrakoblinger, kortere cyklustider, og maskiners og anlægs effektivitet og driftssikkerhed øges.

Funktionel sikkerhed i samarbejdet mellem menneske og robot (MRK)

Hvis menneske og maskine nu skal arbejde endnu tættere og alligevel sikkert sammen, er den funktionelle sikkerhed i moderne produktionssystemer et vigtigt skridt på vejen mod større fleksibilitet. På vejen til fuldstændigt samarbejde – menneske og robot deles om det samme arbejdsrum og arbejder samtidigt i rummet – findes også løsninger, der indbefatter sameksistens eller samarbejde. Til det formål har SICK på basis af 70 års erfaring og viden en omfattende portefølje af Safety Solutions i deres sortiment.

Sikkerhedsekspertise i porteføljen

Den programmerbare sikkerhedsstyring med tilhørende software sørger bl.a. for samtidig sikring af mange farlige steder - også i kombination med en sikker sensorkaskade. Farlige områder, adgange og farlige steder sikres absolut pålideligt med den nye generation af sikkerhedslaserscannere. Effektive sikkerhedslysgitre egner sig både som kompakte lus-alternativer uden ekstra sensorer og til meget driftssikker sikring af farlige steder og områder. SICK maksimerer beskyttelsesanordningers driftssikkerhed, og stilstandsperioder for maskiner og anlæg minimeres væsentligt ved hjælp af SICKs produkter.

Vælg produkt

Sikkerhedslysgitre
Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed
deTec
Sikkerhedsstyringer
Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
Flexi Soft
Sikkerhedssystemer til robotter
Åben adgang til sikker produktivitet
Safe Robotics Area Protection

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne

Sensorløsninger til robotteknologi
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologi
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

Uanset om det drejer sig om robot vision, safe robotics, end-of-arm tooling eller position feedback – SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist.
Læs mere