Kontakt
Feedback

3D-LiDAR-sensorer
PeopleCounter

Anonym og pålidelig persontælling

Din fordel

 • Anonymiseret tælling af personer i det offentlige rum
 • Visning af den aktuelle udnyttelse af rummets kapacitet
 • Pålidelig identifikation af bevægelsesretningen af alle personer, der befinder sig i indgangs- og udgangsområdet
 • Pålidelig skelnen mellem menneske og objekt: Mennesker registreres, og objekter ignoreres på grund af deres kontur
 • Nem og hurtig idriftsættelse

Oversigt

Anonym og pålidelig persontælling

Persontælleren PeopleCounter er en SensorApp, der er udviklet af SICK, og som kan skelne mellem personer og objekter i store detektionsområder. Appen behandler dataene fra den indbyggede SensorApp på basis af 3D-LiDAR-sensoren MRS1000’s hardware, som genererer måledata i form af et spredningsdiagram. Med PeopleCounter kan man identificere personer pålideligt ved hjælp af deres kontur. På den måde er det kun personer, der tælles, mens objekter skjules. Processen foregår uden registrering af persondata; det sikrer en anonymiseret databehandling.

Overblik
 • Præcis visning af måledata via telegrammer og digitale udgange
 • Intuitiv brugerflade til visning og konfiguration af applikationen
 • Stor åbningsvinkel og MRS1000’s fire positioner
 • Konturregistrering skulder-hoved-skulder
 • Forprogrammeret, applikationsspecifik app, baseret på en 3D-LiDAR-sensor

Fordele

SICK har en løsning, der nemt, hurtigt og præcist registrerer det antal personer, der befinder sig i et rum, nemlig PeopleCounter, en kombination af 3D-LiDAR-sensoren MRS1000 og en SensorApp. Ved hjælp af kunstig intelligens giver PeopleCounter 3D-LiDAR-sensoren mulighed for at tælle personer. Med de fire scanningspositioner detekteres personers bevægelsesretning, og takket være detektion af hoved- og skulderkonturerne med SensorApp genkendes personer også som sådanne. På den måde kan man pålideligt skelne dem fra objekter.

Den komplette pakke – PeopleCounter: 3D-LiDAR-sensoren MRS1000 genererer måledataene, og den indbyggede SensorApp identificerer sikkert personer på basis af deres kontur.

PeopleCounter i brug – så kan personer detekteres pålideligt og tælles præcist
MRS1000’s fire scanningspositioner scanner personernes bevægelsesretning
Detektion af hoved- og skulderkonturer sørger for sikker skelnen mellem personer og objekter

Anonym tælling af personer: Identifikation og klassifikation af personer på basis af deres konturdata – uden at der optages billeder eller indsamles persondata

Takket være indstillingsmulighederne i SensorAppen kan PeopleCounter anvendes på mange forskellige områder. Blandt andet kan de driftsansvarlige for offentlige etablissementer på områder som turisme, gastronomi og handel drage nytte af dem. Udover at overvåge det til enhver tid aktuelle antal personer i et rum kan man med forskellige appfunktioner også registrere mange yderligere informationer, f.eks. det tidspunkt, hvor de fleste personer er gået ind eller ud, eller det tidspunkt på dagen, hvor der har opholdt sig flest personer i et forud defineret område.

PeopleCounter har mange funktioner og leverer nyttige informationer til den videre forarbejdning af de indsamlede data.

PeopleCounter er udstyret med en master-slave-funktion. Det betyder, at man kan anvende mere en 10 enheder samtidigt. Dermed bliver det muligt at overvåge flere adgange til et rum, og der kan overvåges mere end 10 m brede ind- og udgange.
I det overvågede område registrerer MRS1000 i real-tid det til enhver tid aktuelle personantal og analyserer de pågældende data. En yderligere computer er ikke nødvendig. Der findes færdige sæt til hurtig idriftsættelse.
PeopleCounter viser de indsamlede data via måletelegrammer og digitale udgange. Derefter kan den faktiske udnyttelse af rummets kapacitet vises som et lyskurv-system, som man bl.a. kender det ved adgangsreguleringen til forretninger, eller det kan vises direkte på en skærm. Med PeopleCounters interne hukommelse bevares dataene i op til 30 dage.

Persondetektion med en tællenøjagtighed på over 98 % – så er det helt udelukket, at mennesker og objekter såsom indkøbsvogne forveksles

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  MåleprincipHDDM+
  Integrerede applikationerPersontælling
  Åbningsvinkel
  Horisontal275°
  Vertikal7,5°, mere end 4 scanningsniveauer
  Vinkelopløsning0,25°
  Arbejdsområde≤ 10 m, Tælleområdets bredde
  Rækkevidde
  Ved 10 % remission16 m
  Ved 90 % remission30 m
  Antal analyserede ekkoer3
  Scanningsfrekvens50 Hz, 4 x 12,5 Hz
  VarmeSelvopvarmende
  Ethernet
  Vægt1,2 kg
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad