2D-LiDAR-sensorer
TiM2xx

Kompakt. Billig. Pålidelig.

Din fordel

 • Hurtig installation og idriftsættelse
 • Samtidig lokalisering og udarbejdelse af kort (eng.: SLAM)
 • Pålidelig objektdetektion og maksimal driftssikkerhed for maskinerne
 • Let parameteropsætning, der kan overføres
 • Lille pladsbehov og nem indbygning i maskinerne takket være de små dimensioner og det drejelige stik
 • Særdeles velegnet til anvendelse i batteridrevne køretøjer

Oversigt

Kompakt. Billig. Pålidelig.

TiM2xx er en kompakt, billig og pålidelig 2D-LiDAR-sensor til mange forskellige applikationer. Den HDDM+-teknologi, som den er baseret på, sikrer blandt andet pålidelig tilstedeværelseskontrol, lokalisering og objektdetektion samtidigt med maksimal driftssikkerhed for maskinerne. Det indbyggede drejelige M12-stik sikrer fleksibilitet under installationen af sensoren og gør den til en af de mest kompakte af slagsen. TiM2xx sikrer et overvågningsområde på op til 200 m². Sensoren transmitterer dataene i realtid via det indbyggede Ethernet-interface og sikrer dermed også, at sensoren nemt kan indbygges alle industrielle styringer. Engineeringtoolet SOPAS og standardtelegrammet sikrer nem konfiguration.

Overblik
 • Hurtig visning af måledata via Ethernet-interface
 • Arbejdsområde på op til 10 m med fokuseret åbningsvinkel
 • Afstandsmåling med fin vinkelopløsning og teknologien HDDM+
 • Konfiguration via SOPAS ET og standardtelegram
 • Kompakt, let plasthus
 • Lavt strømforbrug

Trends & nyheder

E-handelsbranchen fortsætter med at vokse. Dermed vokser også behovet for automationsløsninger til at imødegå de stigende krav til logistikkens infrastruktur og transporten af varer og gods. Mobile platforme overtager flere og flere af de forskellige logistikopgaver; samtidigt bliver deres design mere og mere kompakt. Nye forretningsområder får efterspørgslen efter smarte medier til at vokse. 2D-LiDAR-sensorløsninger skal følge med disse udviklinger – både hvad angår funktioner, størrelse og pris. Med TiM2xx lancerer SICK en sensor på markedet, der lever op til de nye krav.

Samtidig lokalisering og udarbejdelse af kort (SLAM)

TiM2xx er en billig sensor, som man samtidigt kan bruge til at udarbejde referencekort over omgivelserne og lokalisere mobile platforme. Ved hjælp af ROS-drevet (Robot Operation System) er den legende let at implementere.

Interaktion ved storskærmen Med nye smarte medier såsom virtuelle naturvægge og interaktive spil detekterer TiM2xx, hvor på interaktionsfladen f.eks. en persons eller personen selv befinder sig. Sensoren konverterer måledataene til et signal, som så trigger indblænding af et nyt billede eller åbner et infovindue.
HDDM+ Den innovative HDDM+-teknologi muliggør måling over store afstande og udmærker sig ved meget lidt måleværdistøj såvel som Multi-Echo-funktion.

Udover de industrielle anvendelsesområder såsom mobil automation åbner der sig også nye anvendelsesområder for TiM2xx.

Fordele

TiM240 er den første variant af 2D-LiDAR-sensorerne TiM2xx og lever op til tæthedsgrad/kapsling IP65 til brug indendørs. Med bare en enkelt 2D-LiDAR-sensor, der takket være sin store scanningshastighed detekterer selv de mindste forandringer, kan brugeren dække et overvågningsområde på op til 200 m². Det lave effektforbrug på 2,9 Watt er især en fordel ved brug i batteridrevne køretøjer. Med en vægt på kun 150 g hører TiM2xx til letvægterne blandt LiDAR-sensorerne og har takket være det kompakte design kun brug for lidt plads. På den måde kan den indbygges i mobile platforme, der hele tiden bliver mindre og mindre, og forstyrrer heller ikke i de nye smarte mediers huse.
Visning af måledata via Ethernet-interface Den gennemprøvede HDDM+-teknologi sikrer stabile og pålidelige målinger. Transmissionen af måledata til styringen foregår hurtigt via Ethernet. TiM2xx detekterer umiddelbart forandringer i overvågningsområdet og sikrer dermed, at der indledes relevante handlinger såsom nedsættelse af et autonomt køretøjs hastighed.
Stor scanningsperformance i et lille hus TiM2xx kan overvåge et areal på op til 200 m² ved 15 scanninger pr. sekund. Den detekterer hurtigt ændringer i omgivelserne. Det er optimale forudsætninger for at kunne bruges i små autonome køretøjer.
Stor nytte til få penge Det rigtige tekniske udstyr til dine krav – til en pris, der overbeviser.

TiM2xx er svaret på de nye krav, som har fokus på funktioner, størrelse og pris.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  IndsatsområdeIndoor
  MåleprincipHDDM+
  Integrerede applikationerMåledataudgang
  Åbningsvinkel
  Horisontal240°
  Vinkelopløsning
  Arbejdsområde0,05 m ... 10 m
  Rækkevidde
  Ved 10 % remission0,05 m ... 3 m, afhængigt af vinklen
  Scanningsfrekvens14,5 Hz
  Omgivelsestemperatur–10 °C ... +50 °C
  Ethernet
  Digitalindgange0
  Transistorudgange1 (Push-pull, "Device Ready")
  Vægt150 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads