2D-LiDAR-sensorer
TiM

Billig møder effektiv ved kompakt størrelse

Din fordel

 • Velegnet til forskellige anvendelser i industrien takket være indbygget feltanalyse og måledatavisning
 • Kompakt størrelse sikrer nem indbygning i applikationer, hvor der kun er lidt plads, som f.eks. AGV’er og AMR’er
 • Perfekt til krævende applikationer takket være det robuste husdesign med op til IP67
 • Meget omkostningseffektiv takket være stor performance ved moderate investerings- og driftsomkostninger
 • Hurtig, intuitiv idriftsættelse og konfiguration via softwaren SOPAS ET fra SICK
 • Lille ressourceforbrug til implementeringen takket være ensartede sensortelegrammer og integrationstools som ROS-drev

Oversigt

Billig møder effektiv ved kompakt størrelse

Til feltanalyse og visning af måledata yder 2D-LiDAR-sensorerne TiM stor performance i et kompakt hus. Uanset om der er tale om stationære eller mobile applikationer, automations-, overvågnings- eller sikkerhedsorienterede applikationer – med rækkevidder på op til 25 m og arbejdsområder på op til 270° registrerer sensorerne et stort spektrum af deres omgivelser præcist. For dem er forskellige overflader og refleksionsgrader ikke noget problem. Takket være den patenterede HDDM/HDDM+-multipulsteknologi registrerer TiM hele scanningsområdet uden undtagelser og sikrer dermed en stabilt høj målekvalitet. Med dens robuste konstruktion og udstyret med tilslutningsenheder af høj kvalitet er de velegnede til krævende industrielle applikationer i forskellige brancher og anvendelser. Inklusive nem installation og parametrering.

Overblik
 • Rækkevidde på op til 25 m
 • Arbejdsområde på op til 270°
 • Vinkelopløsning fra 1° til 0,33°
 • HDDM/HDDM+-teknologi til komplet detektion af små objekter
 • Meget ufølsom over for fremmedlys, op til 80.000 lx
 • Tæthedsgrad/kapsling op til IP67
 • Standardiserede kommunikationsinterfaces
 • Meget lille effektforbrug

Fordele

Mange forskellige applikationer. Én løsning. TiM.

Fra basissensor TiM1xx til high-end-løsning TiM7xx: 2D-LiDAR-sensorerne TiM har en passende og dermed billig løsning til stort set alle behov. Uanset om det er som kompakt dataleverandør ved registrering af omgivelserne og objektdetektion, til at sikre stor fleksibilitet i industrien eller i forbindelse med bygningsautomation eller til mobile platforme som selvkørende mobile robotter (AMR’er), servicerobotter og trucks. Derudover kan varianterne fås til specialapplikationer: TiM-S er udviklet til personbeskyttelse i industrien og mobile sikkerhedsapplikationer. Og som den første programmerbare 2D-LiDAR-sensor kan man med TiM-P implementere helt individuelle løsninger.

Sådan fungerer TiM’s LiDAR-teknologi (Light Detection and Ranging):

2D-LiDAR-sensorerne TiM scanner deres omgivelser ved hjælp af moderne time-of-flight-lysmåling (TOF). I den forbindelse udsendes der laserpulser via et roterende spejl og detekteres, når de reflekteres. Jo længere tid en laserpuls har brug for, inden den igen ankommer hos sensoren, desto længere væk er det objekt, der detekteres. I forbindelse med den indkommende signalstyrke kan man således bestemme objekters position i rummet med millimeters nøjagtighed. TiM opdaterer billedet af omgivelserne op til 15 gange i sekundet for at sikre orientering, navigering og styring i realtid.
Stort arbejdsområde Med 2D-LiDAR-sensorerne TiM kan man overvåge arbejdsområder af forskellig størrelse. Samtidigt fås der varianter med en rækkevidde på op til 25 m, en vinkelopløsning på op til 0,33° og en åbningsvinkel på op til 270°.
Stort udvalg af anvendelsesmuligheder Uanset om der er tale om ren ”objekt-i-felt”-detektion eller præcis visning af måledata for det scannede område – TiM-porteføljen har en passende sensor til mange behov.
Optimerede omkostninger Den omfattende portefølje sikrer perfekt passende løsninger, afhængigt af opgaven og det budget, der er til rådighed. Resultatet: God økonomi ved alle anvendelser.

Funktionel under alle forhold: 2D-LiDAR-sensorerne TiM leverer det præcise datagrundlag for mange forskellige applikationer. Takket være den omfattende portefølje kan løsningen tilpasses billigt til de behov, der er på stedet.

Dobbelt sikring med feltanalyse og visning af måledata

2D-LiDAR-sensorerne TiM adskiller sig ikke blot hvad angår ydelsen, med også i deres indbyggede applikation. Mens TiM1xx og TiM3xx er udstyret med ren feltanalyse, byder TiM2xx og TiM5xx på visning af måledata. TiM7xx dækker allerede begge dele i en enkelt enhed og kan derfor anvendes meget fleksibelt.
Fleksibel feltanalyse TiM1xx, TiM3xx og TiM7xx detekterer, om der befinder sig objekter i et prædefineret felt. 16 feltsæt med hver 3 prækonfigurerede felter sikrer hurtig og brugervenlig tilpasning under den igangværende drift. For at opnå endnu større processikkerhed kan man f.eks. også fastlægge individuelle feltgeometrier eller referencekonturfelter til statisk konturovervågning. For at undgå, at sensorerne påvirkes af refleksioner fra og spredninger af regndråber, sne eller støv, kan der defineres digitale filtre, udblændingsværdier og reaktionstider.
Præcis visning af måledata TiM2xx, TiM5xx og TiM7xx er specialiseret i streaming af måledata og derfor velegnede til mange forskellige anvendelser. Udover afstandsdata leverer sensorerne også vinkeldata og en indikation af den tilbagevendende laserpuls’ signalstyrke (RSSI = Received Signal Strength Indicator). Dataene kan anvendes til navigering og kollisionsafværgelse ved selvkørende mobile robotter (AMR’er) i dynamiske miljøer.
HDDM og HDDM+ -teknologi Lasersensorernes pulsdata behandles ved hjælp af HDDM- eller HDDM+-teknologi. Begge metoder adskiller sig ved den måde, dataene analyseres på. HDDM+-metoden er især god til behandling af objekter, der støder imod kanter, hvilket er en fordel ved lokaliserings- og kollisionsafværgelsesapplikationer i en omskiftelig verden. I modsætning hertil opnår HDDM-metoden meget høj målenøjagtighed over korte afstande og er dermed velegnet til finpositionering i forbindelse med dokningsapplikationer.
Sikring og lokalisering af servicerobotter I hoteller, restauranter og supermarkeder, men også i logistikterminaler og produktionshaller overtager servicerobotter i stigende grad specifikke opgaver. De rengør og desinficerer, serverer og kommunikerer – og aflaster dermed personalet. TiM sørger for orientering og forhindrer kollisioner med mennesker, omgivelserne og andre mobile robotter.
Navigering af selvkørende mobile robotter (AMR’er) De frit navigerbare shuttle- og AMR-systemer anvendes til oplagring, opbygning af bufferlagre og sekventering af materialer. De skal altid kende deres præcise position i omgivelserne, så de kan bevæge sig sikkert omkring i rummet. TiM leverer måledata, der kan anvendes til kollisionsafværgelse eller simultan lokalisering og kortlægning (SLAM). Til det formål udgør feltanalyse og streaming af måledata et intelligent og sikkert teknologisk grundlag.
Applikationer i fokus Med 2D-LiDAR-sensorerne TiM kan man implementere stort set alle stationære og mobile anvendelser – uanset i hvilken branche. Fugt, støv, bevægelser, omgivende lys og andre begrænsende faktorer udgør ingen hindring for sensorerne.

Det bedste fra to verdener: Med feltanalyse og visning af måledata giver TiM forskellige anvendelsesmuligheder, hvilket gør dem til specialister inden for bestemte opgaveområder og sørger for større processikkerhed og performance i anvendelserne.

Et robust hus møder effektivt design

2D-LiDAR-sensorerne TiM er ufølsomme over for vibrationer og stød. Hverken støv eller fugt trænger ind i huset. Hvis sensorerne udsættes for meget store belastninger og barske forhold, kan modstandsevnen bl.a. øges yderligere med dæmpede beslag eller beskyttelsesplader. Selv ved forskellige objektoverflader og stærkt omgivende lys fortsætter de kompakte sensorer med at være pålidelige dataleverandører. Op til 80.000 lux udgør ikke et problem for den indbyggede målemetode. Det sikrer ensartet høj målekvalitet og kun meget få udsving, hvilket forebygger forstyrrelser og dermed sikrer problemfrie processer.
Modstandsdygtig Det robuste hus med tæthedsgrad/kapsling op til IP67 sørger for pålidelighed under krævende forhold og gør det muligt at anvende det inde og ude.
Let TiM er blandt letvægterne på området LiDAR-sensorer og vejer kun 90 g til 250 g, afhængigt af varianten. Sammen med det kompakte hus letter det indbygningen i mobile applikationer.
Sparsommelig Et typisk effektforbrug på op til 4 W sikrer nedsat strømforbrug og en både effektiv og bæredygtig drift – det gør TiM perfekt til batteridrevne applikationer på området AGV’er.
Effektiv Et typisk effektforbrug på op til 4 W sikrer nedsat strømforbrug og en både effektiv og bæredygtig drift – det gør TiM perfekt til batteridrevne applikationer på området AGV’er.

Lille, men stærk: Med 2D-LiDAR-sensorerne TiM kan man uden videre indbygge effektiv feltanalyse og måledatavisning i mobile applikationer, også hvor der kun er lidt plads.

Altid godt indbygget

Der fås et stort udvalg af tilbehør, så TiM kan udfolde hele sit potentiale i alle anvendelser. Således kan sensorerne udstyres til krævende anvendelser, så måledataenes kvalitet også sikres under kraftige vibrationer og permanent våde omgivelser. Tilbehørskomponenterne letter allerede på forhånd den fleksible indbygning og nemme idriftsættelse yderligere.
Godt beskyttet Der kan fås meget forskelligt montagetilbehør til at sikre pålidelig montage af TiM – fra beslag med stødabsorbering til vejrbeskyttelseskappe mod regn, sne og hagl.
Kan integrere uden problemer Mange forskellige ledningsvarianter, tilslutningsenheder og IO-Link-klienter som SIG200 sikrer problemfri indbygning i systemet helt uden kompatibilitetsproblemer.
Særdeles fleksibel Også i komplicerede indbygningssituationer med kun lidt plads giver drejelige stik og indbyggede ledninger frit spillerum under indbygningen – til applikationsspecifikke montagepositioner og fleksibel justering.

Takket være et stort udvalg af tilbehørskomponenter kan sensorerne tilpasses perfekt til den pågældende anvendelse og de dermed forbundne udfordringer. Selv ved anvendelse på meget barske steder.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Downloads