2D-LiDAR-sensorer
LMS5xx

Pålidelig og præcis, også ved store afstande

Din fordel

 • Ekstremt effektiv i mange applikationer
 • Den mindste 2D-LiDAR-sensor med den største præcision i denne klasse af sensorer
 • Hurtig, pålidelig detektion af objekter und stort set alle omgivelsesbetingelser
 • Stor produktfamilie med forskellige produktrækker og typer til alle krav om performance og omkostninger
 • Det lave strømforbrug nedsætter ejerens totale omkostninger
 • Bedste pris-/ydelsesforhold i denne klasse af sensorer
 • Hurtig og nem indstilling ved hjælp af SOPAS engineering tool
 • Selvkontrolfunktion til forbedring af systemets driftssikkerhed

Oversigt

Pålidelig og præcis, også ved store afstande

2D-LiDAR-sensoren LMS5xx er efterfølgeren til den succesrige LMS2xx-familie. Med sine mange innovative funktioner øger LMS5xx eksisterende applikationers kapacitet og åbner op for et helt nyt udviklingspotentiale. Den nye, ultrahurtige multi-ekko-teknologi gør lasermålinger mere uafhængige af vejrforhold og øger de genererede datas pålidelighed. Reduceret effektforbrug såvel som intelligente funktioner til selvovervågning bringer ejerens totale omkostninger ned på et meget lavt niveau. Med de to varianter Life og PRO findes der et passende udstyr til enhver applikation. LMS5xx har det bedste pris-/ydelsesforhold i denne sensorklasse.

Overblik
 • Effektiv 2D-LiDAR-sensor til måleområder på op til 80 m
 • Fremragende performance takket være multi-ekko-teknologien - også ved dårlige vejrforhold
 • Kompakt hus i tæthedsgrad/kapsling IP 67 med indbygget opvarmning i outdoor-enheder
 • Lille effektforbrug
 • Hurtig signalbehandling
 • Flere ind- og udgange
 • Mulighed for synkronisering af flere sensorer

Fordele

På området 2D-LiDAR-sensorer til industriapplikationer sætter SICK standarder verden over. Sensorproducenten ved, hvordan man beskytter de intelligente sensorers følsomme teknologi, så de arbejder pålideligt og økonomisk i mange år, selv under ugunstige omgivelsesbetingelser. Denne viden er også inkorporeret i 2D-LiDAR-sensorerne LMS5xx.

5-ekko-teknologi til præcise målinger

5-ekko-teknologen fra SICK muliggør meget præcise og pålidelige lasermålinger under stort set alle vejrforhold.

Performance på et meget højt niveau Topværdier for rækkevidde, opløsning og frekvens kombineret med kompakt størrelse, mange ind- og udgange samt fleksibel tilslutning til kundens kommunikationsstruktur og den effektive software SICK SOPAS ET: Derfor er LMS5xx den rigtige sensor til mange applikationer.
God økonomi i hele produktets levetid

LMS5xx er ensbetydende med smart selvovervågning og lavt energiforbrug. Sensoren er særdeles økonomisk – i hele dens levetid.

LMS5xx kombinerer præcision med robusthed og intelligens, så den yder maksimal performance hver gang: Registrering, detektion, analyse og transmission af måleværdier på et meget højt niveau. Og det under hele produktets levetid.

Multi-ekko-analysen kombineret med intelligent aftastningsteknologi er en forudsætning for den bedst mulige kompensation for vejrpåvirkninger under måledataregistreringen og øger de indsamlede datas pålidelighed. Den fremragende performance kan endda øges yderligere med ekstra digitale filtre til forbehandling og optimering af de målte afstandsværdier, som LMS5xx har målt. Med disse filtre kan brugeren indstille LMS5xx perfekt og effektivt til den pågældende applikations krav. Under meget krævende anvendelsesbetingelser, f.eks. i havne, anvendes de specielle heavy-duty-varianter af LMS5xx.

Kompensation for vejrforhold med 5-ekko-teknologi

5-ekko-teknologien egner sig perfekt til anvendelser, hvor objekter skal detekteres pålideligt under ugunstige forhold eller forhold, der forandrer sig. For hver puls, der sendes, modtager LMS5xx op til fem ekkoer, dvs. flere end andre sensorer. I det viste eksempel ligger de første fire målinger – én til fire (f.eks. glas, tåge, regn og støv) – over triggertærsklen; imidlertid registreres selve måleobjektet ikke ved nogen af disse målinger. Men i forbindelse med femte ekko registrerer LMS5xx objektet pålideligt.

Komponenter af høj kvalitet i et kompakt hus

Husets pålidelige design og specielle legering beskytter sensoren mod mekaniske påvirkninger og ugunstige omgivelsesbetingelser. Derudover øger funktioner som selvovervågning og -kalibrering sensorens driftssikkerhed. Bl.a. giver LMS5xx's indbyggede tilsnavsningskontrol automatisk besked om det præcise tidspunkt for vedligeholdelse og reducerer dermed ressourceforbruget til vedligeholdelse.

Maksimal driftssikkerhed og performance udendørs takket være intelligent 5-ekko-teknologi, som beskyttes af et pålideligt hus.

LMS5xx er den perfekte løsning til dine udendørsapplikationer. Selv ved barske omgivelsesbetingelser som sne og regn overbeviser 2D-LiDAR-sensoren med hurtig, pålidelig objektdetektion og meget stor ydeevne.

Kollisionsafværgelse

I havne har kollisionsafværgelse højeste prioritet. Derfor er de anvendte førerløse trucks udstyret med en LMS511. Ved hjælp af de overvågningsområder, der er fastlagt for de førerløse trucks, forhindrer sensorerne kollisioner mellem dem og andre køretøjer henholdsvis objekter, heriblandt kraner og containere. Hvis en førerløs truck kommer for tæt på dem, detekterer LMS511 de pågældende afbrydelser af beskyttelsesfelterne. Så sænker den førerløse truck hastigheden eller standser.

Profilmåling

Sensorer fra SICK hjælper med at sikre korrekt positionering og detektion af fragt og andre objekter. Til det formål registrerer sensorerne de pågældende data og transmitterer dem til den pågældende styring. På den måde når enhver fragt ubeskadiget frem til den rette destination. 2D-laserscanneren LMS511 scanner containerlageret i området nedenfor portalkranen todimensionalt. De herved registrerede konturer af containerlageret kan bruges som rådata. Det danner grundlaget for den videre softwarebehandling til kollisionsafværgelse, når spreaderen tager containere op og håndterer dem.

Horisontal og vertikal overvågning I forbindelse med bygningssikkerhed er beskyttelse af bygninger, grunde og adgange såvel som beskyttelse af personer og værdigenstande meget vigtig. Derfor beskytter sensorer fra SICK bygninger og grunde mod indbrud og udbrud. En 2D-laserscanner detekterer ved stor hastighed og uafhængigt af vejrforholdene, hvis personer trænger igennem eller kravler under et enkelthegn. Sensoren genererer et vertikalt felt. Hvis nogen trænger igennem dette felt, udløser 2D-LiDAR-sensoren en alarm.

Kan anvendes på mange forskellige måder i industriapplikationer – og er meget pålidelig, når det drejer sig om objektdetektion under vanskelige omgivelsesbetingelser.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Indsatsområde

  Indoor

  Outdoor

  Outdoor Security

  Integrerede applikationerFeltanalyse med fleksible felter, Datavisning
  Åbningsvinkel
  Horisontal190°
  Vinkelopløsning

  0,25°

  0,5°

  0,042°, interlaced

  0,083°, interlaced

  0,1667°

  0,333°

  0,667°

  Arbejdsområde0,7 m ... 80 m
  Rækkevidde
  Ved 10 % remission26 m ... 40 m
  Antal analyserede ekkoer2 / 5
  Scanningsfrekvens25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz
  VarmeJa
  Omgivelsestemperatur–40 °C ... +60 °C
  Ethernet
  Seriel
  USB
  CAN
  Digitalindgange

  2

  4 (Encoder)

  4

  Transistorudgange

  3

  6

  3 (2 relæer, 1 digital)

  4 (4 digitale udgange i relæfunktion)

  Vægt3,7 kg
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads