2D-LiDAR-sensorer
LMS4000

Lasermåling uden kompromiser – præcis, hurtig og pålidelig

Din fordel

 • Præcis måling af store og små objekter, der bevæger sig hurtigt - uafhængigt af deres form, farve og overfladebeskaffenhed
 • Meget detaljeret objektscanning ved stor dybdeskarphed og et stor dynamikområde uden ekstern belysning eller ekstra linjelaser
 • Behovsrelateret udvidelse af måleområdet gennem montage af flere enheder ved siden af hinanden uden gensidig påvirkning
 • Hurtig indbygning, stor driftssikkerhed, nem vedligeholdelse

Oversigt

Lasermåling uden kompromiser – præcis, hurtig og pålidelig

2D-LiDAR-sensoren LMS4000 er særdeles velegnet til brug i intralogistikken, materialehåndteringen og alle områder, hvor varer skal analyseres og flyttes hurtigt og målrettet. Med LMS4000 tilbyder SICK den perfekte løsning til udmåling af objekters position, form, volumen og overfladebeskaffenhed samt tilhørende analyse og videre forarbejdning af dem. Sensoren måler præcist med stort detekteringstæthed og stort dynamikområde, uafhængigt af objektets position i beholdere, kartoner, på paller, fritstående eller i kontakt med hinanden. Stor gennemløbsmængde samtidigt med omfattende processikkerhed og ringe vedligeholdelsesbehov er resultatet.

Overblik
 • Præcis måling, også ved meget mørke og skinnende objekter
 • Fin vinkelopløsning sikrer stor målepunkttæthed
 • Højhastighedsmåling ved 600 Hz og hurtig datatransmission med Gigabit-Ethernet
 • Synkronisering af enheder uden gensidig påvirkning
 • Industriegnede M12-tilslutninger

Fordele

Allrounderen til forskellige applikationer

Som enkeltkomponent i den automatiske produktion leverer 2D-LiDAR-sensoren LMS4000 præcise data om forskellige objekters position og størrelse. Sensoren videretransmitterer dataene til en ekstern analyseenhed – ofte i forbindelse med en encoder. På basis heraf viser der sig mange forskellige anvendelsesområder som for eksempel bestemmelse af objekters volumen og position, pick & place henholdsvis palleterings- og afpalleteringsopgaver, registrering af tomme beholdere, kvalitetsinspektion af solceller over motorblokke til flyvemaskinekomponenter, tog og tunnelvægge og meget mere.
Palletering og afpalletering Med sin store målenøjagtighed og det store dynamikområde har LMS4000 ingen som helst problemer med mere komplekse palleterings- og afpalleteringsopgaver. Den registrerer sikkert selv de fineste overgange mellem forskellige elementer, også ved et umiddelbart skift fra meget lyse til meget mørke objekter eller i situationer med store belysningsvariationer.
Registrering af tomme beholdere Når der foretages registrering af tomme beholdere, kan man pålideligt detektere selv meget flade objekter og objekter på størrelse med en terning. LiDAR-teknologien forhindrer større skyggeeffekter på kanten af boksen og er desuden helt fleksibel med hensyn til orientering og skiftende beholderstørrelser.
Volumenmålesystemer på logistikområdet Pålidelige objektdata udgør grundlaget for præcis beregning af fragtomkostninger. Takket væren en målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 2 mm leverer det certificerede track-and-trace-system VMS5x00 præcise data for alle dimensioner. I logistik- og fordelingscentrer sikrer LMS4000 et stort gennemløb af materialer ved båndhastigheder på op til 4 m/s.
Måling af køretøjer på udendørsarealer LMS4000 måler også meget store objekter som tog, flyvemaskinekomponenter, tunneler og fragtcontainere præcist, så beskadigelser, deformationer og andre materialefejl detekteres. Her er det også muligt at synkronisere flere enheder med hinanden og/eller anvende enhedsvarianten med udvidet arbejdsområde.
Måling af objekter i træindustrien På basis af måledataene fra LMS4000 kan der udarbejdes et 3D-punktdiagram med høj opløsning for objekterne. Det danner et grundlag for at bestemme de optimale gribe- og skærepunkter til den videre forarbejdning i for eksempel træindustrien, men også i fødevarebranchen.
Kvalitetskontrol indendørs LMS4000 er særdeles velegnet til kvalitetsinspektion af motorblokke, huse og andre metalliske og ikke-metalliske objekter. Ved for eksempel at foretage en sammenligning af konturerne med et referenceobjekt kan man pålideligt finde ud af, om alle dele er anbragt korrekt, om borehuller er positioneret korrekt samt at der ikke forekommer beskadigelser.

Den store præcision, hastighed og punkttæthed gør LMS4000 til en allrounder til volumenmåling, kvalitetskontroller og palleteringsopgaver. Hverken store eller små, lyse eller mørke objekter udgør et problem for LiDAR-sensoren.

Objektmåling – hurtigt og præcist

LMS4000 måler objekter hurtigt og præcist, uanset deres form, farve og overfladebeskaffenhed. Med en åbningsvinkel på 70° opstår et bredt scanningsområde, som en kontinuerligt arbejdende laser aftaster ved 600 Hz via det roterende sekskantede spejl. Hver scanning genererer samtidig 841 enkelte målepunkter. Brugen af en rødlyslaser i det synlige spektrum letter præcis justering.

 • Stort arbejdsområde

Objekter med en højde på 1 m måles løbende med LMS4000 over en bredde på 2,6 m. Ved 2 m høje objekter kan målefeltets bredde være op til 1,4 m. Med enhedsvarianten med øget rækkevidde kan man derudover også måle objekter med et tværsnit på 3 m x 3 m eller sågar 4 m x 2 m.

 • Målrettet styring og reducering af den transmitterede datamængde

Laserscanneren kan tændes eller slukkes målrettet via fotoceller eller softwarekommandoer. På den måde genereres der kun data, når der rent faktisk måles et objekt. Interne filtre gør det muligt at reducere datamængden målrettet til den specifikke applikation og aflaster dermed også det samlede system.

 • Præcis og pålidelig målemetode

Continuous-Wave-metoden er baseret på fasekorrelations-princippet. Her reflekterer objektet den kontinuerligt udsendte laserstråle på laserscannerens modtager. Den præcise afstand kan bestemmes på basis af den resulterende forskel i faseløbetiden mellem sende- og modtagestråle. Samtidig er målemetoden modstandsdygtig over for eksterne påvirkninger som for eksempel omgivende lys og temperatursvingninger.

 • Fire datakanaler

Ved behov transmitterer sensoren udover afstandsdata også værdier for remission, vinkelkorrektion og kvalitet. Dermed kan man allerede få gjort små forskelle i objekters farve og tekstur synlige; kompensere for accelerationer, der påvirker sensoren og identificere kritiske målepunkter. Samtidig kan visningens dataformat udvides eller reduceres individuelt for hver kanal.

 • Udvidelse af måleområdet

Brugen af flere laserscannere forhindrer skyggeeffekter og giver mulighed for større målefelter. De roterende spejles motorer kan synkroniseres med hinanden via systemet, så enhederne ikke påvirker hinanden gensidigt.

En præcis og pålidelig målemetode med stor dybdeskarphed og bredt målefelt. Fire datakanaler kan kombineres vilkårligt, og datatransmissionen kan aktiveres med laserstyring, så den passer til behovet.

Digitale filtre sikre større performance

Digitale filtre til forbehandling og optimering af de målte værdier øger LMS4000's performance yderligere. På den måde kan laserscanneren skræddersys direkte til den pågældende applikation. Forstyrrelser undgås pålideligt, og datamængder til den videre proces optimeres.
Scanningsområdefilter Registrerer kun data inden for et fastlagt, firkantet vinkelområde
Kantfilter Forhindrer ukorrekte eller ekstreme afstandsværdier ved kanter
Rektangelfilter Tillader kun de gyldige data inden for et fastlagt, firkantet område
Medianfilter Udglatter målepunkterne ved hjælp af de tilstødende punkter og korrigerer de afvigende måleværdier
Kompensation for glans Gør lyse objektområder, som ellers ville blive vist som ugyldige på grund af et for højt modtagesignal, synlige igen
Middelværdifilter På basis af et forud defineret antal scanninger beregnes et aritmetisk bestemt målepunkt; datavisningen reduceres med faktoren for gennemsnitsdybden

Målrettet forbehandling af data takket være mangfoldige filtreringsmuligheder reducerer de ressourcer, der skal bruges i de efterfølgende processer.

Anvendelser

Downloads