Procesautomation

Forretningsområdet procesautomation leverer sensorer og skræddersyede systemer og serviceydelser til analyse- og procesmåleteknikken.

Dermed yder SICK et vigtigt bidrag til bevarelsen af et miljø, der er værd at leve i, med løsninger til affaldsforbrændingsanlæg, kraft- og stålværker, cementfabrikker, olie- og gasindustrien samt anlæg inden for kemi, petrokemi og raffinaderier.

Solutions for Process Automation
Solutions for Process Automation