Logistik bliver smart – større effektivitet i hele forsyningskæden

Logistics solutions from SICK across the whole supply chain
Logistics solutions from SICK across the whole supply chain

Virksomheder står over for en stor udfordring – nemlig at handle så effektivt som muligt. Materialeflows og intralogistiske processer skal til enhver tid være tilpasset hinanden optimalt. Hvis der er noget i vejen på et punkt, påvirker det hele værdikæden – og i sidste ende også konkurrenceevnen. I forbindelse med I4.0 sørger intelligente sensorer og netværksbaserede systemer for effektive processer inden for logistikken. Data indsamles, behandles i real-tid og udgør beslutningsgrundlaget for autonome og styrede processer. Praktisk: Den gennemgående sporbarhed af varer og processer kombineret med intelligente systemer gør selvstændig optimering af processer mulig.

 

Materialelagre, der registrerer lagerbeholdningen i real-tid og bestiller nye tilførsler. Shuttles, der koordinerer deres ordrer og kørestrækninger indbyrdes. Eller transportsystemer, der selvstændigt organiserer deres ruter: For at kunne arbejde pålideligt har den type komplekse systemer brug for meget performante produkter og teknologier. Som en af de førende producenter har SICK gennemprøvede sensor- og softwareløsninger, der sikrer større sikkerhed, fleksibilitet og effektivitet i mange brancher – langs med hele værdikæden.

 

 

Logistics interconnection

Mere fleksible processer takket være smart netværksdannelse

Netværk er grundlaget for større fleksibilitet langs værdikæden. På den måde kan man styre og optimere logistiske processer i real-tid med databaserede Smart Services. Men netværksdannelsen slutter ikke ved porten til ens egen fabrik. Via Cloud kan processerne kobles sammen i globale netværk, synkroniseres og tilpasses hinanden.

 

Der findes en bred vifte af muligheder til gennemgående netværksdannelse af logistiske processer. En programmerbar Sensor Integration Machine (SIM) eller TDC-gatewaysystem samler og transmitterer forskellige datasignaler, som efterfølgende kan behandles på lokale servere eller via Cloud. Som en af grundlæggerne af International Data Spaces Association (IDSA) lægger SICK i den sammenhæng stor vægt på datasuverænitet. Alle virksomheder skal have fuld kontrol over deres data og selv kunne afgøre, hvad der skal ske med dem. Desuden understøtter SICK den sikre dataudveksling mellem samarbejdspartnere.

Sikker transport og komplet sporbarhed af fragt

Logistics transport
Logistics transport

Track-and-trace-systemer sikrer gennemgående sporbarhed af varer, uanset om det er i containerhavne, på jernbaner, i lagerrum eller i lufthavne. Systemer fra områderne førerassistance, bevægelsesovervågning og sikkerhed sørger for problemfri transport.

Eksempel havnelogistik: Terminaler og transportprocesser er i høj grad automatiserede og følger faste regler. For at minimere risikoen for kollisioner og dermed skader på fragt og havneudstyr anvendes et stort antal sensorer, der bl.a. detekterer containere, måler afstande og sikrer transportkøretøjer.

Også i industrimiljøer bliver det vigtigere og vigtigere at sikre køretøjer. Kamera-, RFID- og laserteknologier sikrer pålidelig kollisionsbeskyttelse af bemandede og førerløse trucks og muliggør ubesværet håndtering af laster.

Disse teknologier anvendes også til tracking af godstogsvogne eller elementautomatiseringen ved pushback af fly. Resultatet: Stor driftssikkerhed for transportmidlerne og dermed kortere transporttider uden fejlforsendelser såvel som forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne.

 

Udvalg af løsninger til transport

ULD-transport - i et sikkert netværk af sensorer

Identifikation af tog med høj hastighed

Portalkran

Transportmidler på land

Meget effektiv løsning til intralogistiske anvendelser

 

Lagerlogistik og fragtterminaler er to af de områder, hvor automatiserede løsninger udgør et stort potentiale for større effektivitet og større gennemløbsmængde. Årsagerne hertil den ekstremt hurtigere varehåndtering og de stigende lager- og arealomkostninger. Varer skal transporteres fra A til B hurtigere og hurtigere – modtageren straffer for forkerte forsendelser.

Inden for områderne kurer, ekspres, pakke og post (KEP) afhænger succesen i væsentlig grad af to faktorer, nemlig gennemløbsmængde og sorteringsnøjagtighed. Track-and-trace-systemer måler og identificerer også pakker pålideligt ved stor hastighed. Når det ønskes kan de opståede portoomkostninger beregnes ved hjælp af dimensionsdataene. Track-and-trace-systemer – f.eks. monteret på transportbånd – sikrer transparens langs med hele forsyningskæden.

Software Package Analytics fra SICK giver derudover mulighed for at overvåge systemerne og bevarer overblikket over deres performance. Det sikrer sporbarhed, og sorteringsprocessernes nøjagtighed og effektivitet kan ligeledes øges – på et transportbånd, i en fragtterminal eller i det samlede netværk.

I komplekse lagersystemer sørger sensorløsninger for optimal udnyttelse af lagerpladserne og håndtering med lagershuttles uden uheld. Indbyggede kameraer og fotoceller registrerer automatisk objekter, kontrollerer eventuelle udragende genstande og positionerer shuttles præcist foran reolfagene. Sikkert og effektivt.

Automatisk palletering og plukning ved hjælp af robotløsninger lykkes problemfrit med SICK-sensorteknologi – og bliver til en del af et optimalt lagermiljø som følge af dataflows.

 

Udvalg af løsninger til intralogistikken

Automatisk objektidentifikation med RFID-skrive-/læseenhed ved plukning samt i varemodtagelsen og vareudleveringen

Dynamisk volumenmåling af objekter

Registrering af tomme beholdere og niveaumåling

Forkantregistrering

Koordinering af pick-robotter

Kamerabaseret objektdetektion med detektion af symboler til farligt gods

Finpositionering af x- og y-aksen ved reolstablerens køre- og løftemodul

Reolfag-optaget-kontrol i et lager, der betjenes af shuttles

Automatisk produktidentifikation ved hjælp af kamerabaserede kodelæsere

Plukning af beholdere: Robotstyring og -orientering med 3D-vision-sensorer

Fleksibel lokalisering af elementer til plukning af beholdere med en robot

Volumenmåling i beholdere

Automatisk forsyning af produktionen

 

Også i produktionen bliver sensorbaserede intralogistikløsninger vigtigere og vigtigere. Udover effektiviteten øger autonome processer tit også sikkerheden og kvaliteten.

Ved hjælp af disse mobile platforme er forsyningen af produktionen med nye elementer og returneringen af tomme beholdere særdeles effektiv og fleksibel, uanset om der er tale om førerløse trucks (FTF) eller tog i fast rutefart. Takket være de nyeste RFID- og kodelæsningsteknologier til stort set alle slags varer kan registreringsprocesserne ved på- og aflæsning udformes fleksibelt og hurtigt. LiDAR-sensorer, kameraer og radarsensorer gør autonome og delvist autonome såvel som bemandede køretøjer i produktionen sikrere. Hindringer på strækningerne opdages omgående og omgås.

Materialehåndteringen i produktionen bliver nemmere: Sensorer til lokalisering, f.eks. på basis af UWB- eller LiDAR-teknologi sikrer fuld transparens af alle væsentlige objekter i produktionen. Gennem automatisk bestilling af beholdere fra kanban-reoler eller just-in-time-materialetilførsel ved hjælp af robotter og kraner. Smarte intralogistikløsninger sparer tid, håndtering og manuelle forespørgsler om materialer.

Uanset om der er tale om emballage til farmaceutiske produkter eller maskinelementer – individuelle track and trace-løsninger med SICK-sensorer gør det muligt til enhver tid at identificere enkelte objekter entydigt og følge deres vej gennem de enkelte produktionsfaser.

 

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere

Komplet transparens for modtageren

 

Hver vare har en modtager – det være sig et element til en medarbejder i produktionen eller en pakke, der leveres pr. kurer til kunden. Smart logistik gør alle processer transparente. Modtageren får i real-tid at vide, hvor fragtgodset lige nu befinder sig og hvornår det kan forventes at ankomme hos ham.

Hvis en komponent er ankommet, kan den simpelthen registreres i modtagerens system via track-and-trace-systemet. Det sikrer også gennemgående sporbarhed på tværs af flere stationer.

Databeskyttelse og datasuverænitet er af afgørende betydning for afsenderen og modtageren. Dataudvekslingen sker udelukkende mellem pålidelige partnere. På den måde har alle virksomheder helt styr på, hvem der har adgang til hvilke data.

 

Udvalg af løsninger til modtageren

Manuel stamdataregistrering ved uregelmæssigt formede objekter

Automatisk identifikation med RFID i varemodtagelsen og -udleveringen

Læsning af stregkoder ved plukkestationer