Laser-overfladebevægelsessensorer
SPEETEC 1D

Registrerer bevægelser. Kontaktfri.

Din fordel

 • Giver nye muligheder for måling på følsomme, bløde og glatte objekter
 • Med optiske sensorer undgår man beskadigelser og tilsnavsning af de overflader, der skal måles, og det sikrer høj produktkvalitet
 • Slipfri måling øger målenøjagtigheden og optimerer derfor produktiviteten og proceskvaliteten
 • Fordi der er tale om laserklasse 1, er der hverken behov for dyre laserbeskyttelsesforanstaltninger eller specielt uddannet personale
 • Stor målenøjagtighed, også ved start-stop-drift og korte målelængder
 • Nem at anvende i eksisterende applikationer på grund af det standardiserede encoderinterface og de kompakte dimensioner
 • Slitage- og vedligeholdelsesfri

Oversigt

Registrerer bevægelser. Kontaktfri.

Den slitage- og vedligeholdelsesfri laser-overfladebevægelsessensorer SPEETEC registrerer objektoverfladers bevægelser uden direkte kontakt. Registreringen kræver hverken et måleelement eller en skala. SPEETEC-teknologien, som er baseret på laser-doppler-effekten gør det muligt at foretage målinger af objekters hastighed, længde, bevægelsesretning og position på næsten alle overflader. Sensorens kontaktfri måling er især ideel til applikationer med bløde eller følsomme overflader, idet de kan beskadiges ved en taktil måling. Desuden er SPEETEC fremragende til encoder-applikationer med hurtige og dynamiske processer, som encodere ikke egner sig til.

Overblik
 • Kontaktfri måling af objekters hastighed, længde og position, uden at der skal anvendes et måleelement
 • Kompatibel med mange materialer, farver og overflader
 • Meget stor målenøjagtighed og gentagelsesnøjagtighed
 • Laserklasse 1
 • Pålideligt design, kompakte dimensioner, lav vægt
 • TTL- eller HTL-interface
 • Hastighed: Op til 10 m/sek.

Fordele

Udnytte nye anvendelsesområder inden for overvågningen af bevægelser

SPEETEC 1D viser, hvad der er muligt. Baseret på laserfordoblingsmetoden måler sensoren hurtigt og præcist længden, hastigheden og positionen af stykgods og materialer i endeløse baner. Eftersom den måler berøringsløst, byder den på nye anvendelser inden for automationen. Hvor man tidligere fravalgte direkte målinger på følsomme og bløde overflader, fordi taktile sensorer forårsagede skader på dem, kan man nu registrere bevægelsesdata berøringsløst med SPEETEC. Med de kompakte dimensioner og det standardiserede TTL- eller HTL-interface er den desuden let at integrere i eksisterende anlæg og kan hurtigt sættes i drift.

Ingen målefejl på grund af slip. Korte reaktionstider og meget stor målenøjagtighed allerede på de første centimeter: Med sit optiske måleprincip sætter SPEETEC nye normer for hastighedsmåling i dynamiske og taktede processer.

Stor målenøjagtighed ved start-stop-drift og korte målelængder.

Slipfrie målinger i dynamiske processer øger processernes kvalitet og anlæggenes produktivitet.

Smart design

Det aflange laservindue og de afrundede kanter viser bevægelsesretningen.

Førsteklasses stikforbindelser kombineret med minimalistisk og funktionelt design.

SPEETEC’s elegante og klare design fik tildelt prisen iF Design Award 2020.

Udvider målehorisonten: SPEETEC lukker hullet mellem taktile målehjulsystemer og komplekse laserfordoblingssensorer og er takket være berøringsløs måling velegnet til næsten alle overflader og objekter.

Lettere håndtering – sikkerhed med laserklasse 1 ab fabrik

SPEETEC er markant mere økonomisk end andre laser-hastighedsmålere. Takket være laserklasse 1 er der ikke behov for nogen som helst sikkerhedsforanstaltninger såsom hus, øjenbeskyttelse, sikkerhedsområder eller særligt uddannet personale. Der er kun brug får ganske få ressourcer til installationen: Let at montere og sætte i gang. Den infrarøde laserfordoblingsmetode genererer præcise hastighedsværdier på op til 10 m/sek. ed en meget præcis gentagelsesnøjagtighed. Laserens høje opløsning sikrer en opløsning på maks. 4 µm, og på en strækning på en meter måler sensoren materialelængen med millimeters nøjagtighed – uanset om der er tale om materialer i endeløse baner eller stykgods. Det betyder maksimal driftssikkerhed i mange anvendelser.

Praksisegnet teknologi

Med en bølgelængde på 850 nm måler den infrarøde laser uden for det synlige lys.

Med laserklasse 1 er skader forårsaget af laserstråler udelukket – selv ved direkte øjenkontakt.

SPEETEC ’s optiske sensor er ufølsom over for omgivende lys og leverer altid pålidelige måleværdier.

Meget præcis, pålidelig og utrolig nem betjening: SPEETEC gør laserklasse 1 til den nye standard for berøringsløs hastighedsmåling.

Skånsom og økonomisk måling af følsomme overflader

Målesystemet er især velegnet til måling af særligt følsomme materialer. Overflader, der får trykskader på grund traditionelle målehjulsystemers kontaktkraft, eller som udsættes for, at materialerne forandrer sig, kan nu måles nemt og sikkert. Den laserbaserede teknologi forhindrer desuden snavs på den materialeoverflade, der skal måles. Udover bevægelserne af materialer i endeløse baner registrerer SPEETEC også bevægelserne af stykgods præcist og uden problemer. Og laseren arbejder slitagefrit og sikrer derfor større processikkerhed samtidigt med meget lave vedligeholdelsesomkostninger.

Problemfri hastighedsmåling: Med SPEETEC kan man udføre præcise, berøringsløse bevægelsesmålinger på særligt bløde og følsomme overflader – samtidigt med, at ressourcerne til vedligeholdelse er minimale.

Ved hjælp af stykgodsets præcise længdeværdier leverer SPEETEC grundlaget for en automatisk statisk proceskontrol, optimerede processer og omkostningseffektiv styring af anlægget.

SPEETEC registrerer stykgodsets position. Så kan man forarbejde stykgodset på præcist det rigtige sted.

Målinger, der er skånsomme over for materialet

De optiske sensorer forhindrer skader på særligt følsomme materialer som tynde folier, blød gummi og isoleringsmaterialer.

SPEETEC måler slitagefrit og leverer også pålidelige og præcise værdier efter mange tusinde timers drift.

Fordi triggersensoren monteres direkte på SPEETEC ’s hus kan der foretages en præcis længdemåling af stykgods.

Problemfri hastighedsmåling: Med SPEETEC kan man udføre præcise, berøringsløse bevægelsesmålinger på særligt bløde og følsomme overflader – samtidigt med, at ressourcerne til vedligeholdelse er minimale.

Anvendelser

Downloads