Komplette sensorløsninger til AGC-systemer i kurer-, ekspres-, pakke- og post-distributionsterminaler

07-11-2018

Industri 4.0 – og det dermed forbundne krav om skræddersyede fleksible intralogistikløsninger – implementeres i stigende grad inden for kurer, ekspres, pakke og post (KEP). Automated Guided Carts (AGC’er) og tog i fast rutefart viser sig at være et effektivt supplement og alternativ til de traditionelle materialeflow- og sorteringsanlæg. Til den opgave tilbyder SICK et modulært eco-system – med sensorløsninger, der gør autonome køretøjer til sikre og effektive værktøjer til den produktive intralogistik.

 

Fleksible logistikprocesser i KEP-distributionsterminaler kræver transportteknologier, der kan tilpasses de aktuelle opgaver – også med henblik på sensorer og styreteknik. Målet er her at anvende intelligente, selvorganiserende køretøjsflåder, der lever op til de stigende behov for fleksibilitet og dermed danner netværk mellem interne materialeflows i produktions- og logistikprocesserne. Uanset om der er tale om lokalisering, kollisionsafværgelse eller håndtering af laster – det modulære eco-system fra SICK muliggør komplette sensorløsninger til alle former for mobile platforme og sikrer samtidigt maksimal økonomi, funktionssikkerhed og fremtidssikre investeringer.

 

Ikke alle pakker kan transporteres på et transportbånd

Transport- og sorteringsanlæg i KEP-terminaler er primært dimensioneret til objekter med klart definerede dimensioner. Men med boomet inden for E-handel er mangfoldigheden af de varer, der omsættes, vokset markant. Møbler, dæk, cykler og andre genstande er på grund af deres form og volumen så store, at de intralogistisk skal håndteres på en speciel måde. Selvkørende rutetog – som de for nyligt blev implementeret i et amerikansk fordelingscentrum – er en intelligent løsning til automatisk håndtering af sådanne varer. Effektiviteten i varehåndteringen i fordelingscentret øges markant på den måde, fordi medarbejderne aflastes ved tunge og monotone transportopgaver og i stedet kan bruge deres tid på faglige opgaver med større nytte.

 

Modulært eco-system til intelligente AGC’ere i lagerlogistikken

Eftersom de autonome rutetog og lagerpersonalet arbejder side om side på lageret, er AGC’erne udstyret med den mest moderne sikkerhedsteknik fra SICK. Lokaliseringsteknikken er også ”made by SICK” – alt som en nøglefærdig løsning, der fleksibelt kan tilpasses de enkelte sorteringsanlægs nuværende og kommende krav. Kunde- og applikationsspecifikke løsninger til mobil materialeflowteknik kan udføres med sensorer og styreenheder, der kan tilpasses. Det komplette eco-system byder på mange forskellige løsningsmuligheder til opgaver som personsikkerhed, lokalisering og kollisionsafværgelse samt til håndtering og identifikation af transportgods.

 

AGC-, sensor- og KEP-kompetencer til optimal ydeevne og produktivitet

SICKs portefølje til intelligent mobil automation kombinerer virksomhedens mangeårige erfaringer med AGV- (Automated Guided Vehicles) og AGC-applikationer med intelligente sensorteknologier og omfattende viden om KEP-processer. De mange forskellige løsninger til køretøjsstyringer (f.eks. optisk og magnetisk linjedetektion og rasterlokalisering via data-matrikskoder) kombineret med den brede vifte af sikkerhedscertificerede scannere, sensorer og styringskoncepter til 2D-, 3D- og 360°-køretøjsbeskyttelse beviser SICK-sensorløsningspakkernes store fleksibilitet. Yderligere sensorløsninger muliggør automatisk håndtering og identifikation af paller, gitterkasser og andet læsseudstyr. Dermed forbliver varer på rutetog eller AGC’er i virksomhedens lukkede IT-kredsløb og kan spores til enhver tid. Intelligente sensorer har også diagnosefunktioner til optimerede vedligeholdelsesrutiner og forhindring af svigt, hvilket øger køretøjers driftssikkerhed og fordelingscentrenes produktivitet.

 

Udover at udforme løsningen fleksibelt og individuelt minimerer SICKs eco-system også dens kompleksitet. Alle komponenter er koordineret med hinanden, interfacene er tilpasset hinanden, og alt kan fås hos en enkelt leverandør – på den måde minimeres integrations- og funktionsrisici pålideligt. Derudover kan informationer fra forskellige sensorer transmitteres til overordnede styresystemer i form af præforarbejdede rådata, hvilket letter integrationen i det kundespecifikke styringsmiljø. I sidste ende er eco-systemet også designet til at integrere den mobile materialeflowløsning på et KEP-lager i Cloud.

 

 

Industri 4.0 tager fart: Vore sensorløsninger til mobile platforme

 

 

 

Yderligere bidrag:

 

Sporbarhed for hver enkelt vare takket være identteknik

Mobile arbejdsmaskiner – smart med sensorer

Programmerbare sensorløsninger med SICK AppSpace

Smart: Sensorer styrer renovationen

 

 

Volker Glöckle 

Vice President og Head of Global Industry Center Technical Industry Management 

Siden Volker Glöckle blev ansat hos SICK i 2001 har han haft flere ledende stillinger i afdelingen for operativ logistik. For tiden er han blandt andet ansvarlig for referenceprojekterne på området mobile platforme og arbejder sammen med kunderne om at udvikle en ”digital tvilling” til logistikanlæg. 

 

Har du flere spørgsmål?

Kontakt vores eksperter

Mobile Robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere