IO-Link – grundlag og teknologi

IO-Link er verdens første standardiserede IO-teknologi (IEC 61131-9) til kommunikation med både sensorer og aktuatorer. Systemkomponenter er en IO-Link-master og en IO-Link-enhed: En sensor, en aktuator eller en kombination af begge.

IO-Link-masteren er som en bestanddel af et I/O-modul enten installeret i kontaktskabet eller som fjern-I/O i tæthedsgrad/kapsling IP65/67 direkte i feltet. IO-Link-enheden tilsluttes til masteren via et maks. 20 m langt standard-sensor-aktuator-kabel. Den producerer og bruger signaler (binært koblende, analog indgang/udgang), som transmitteres direkte via IO-Link i digitaliseret form.

IO-link table
IO-link table

IO-Link fra SICK sætter nye standarder

  • Seriel, bidirektional punkt-til-punktforbindelse til signaltransmission og energiforsyning - uden at der er brug for et nyt bussystem
  • Kompatibel i nedadgående retning til koblende standard-PNP-sensorer
  • Driftstilstande: Standard-I/O-modus (SIO), IO-Link-modus
  • Tre transmissionshastigheder: 4.800 (COM 1), 38.400 (COM 2), valgfri 230.400 Baud (COM 3)
  • Uafskærmede standard 3-leder industrikabler til alle forbindelser
  • Stikforbindelse M12: Firepolet stik ved f.eks. sensorer, fempolet stik ved f.eks. aktuatorer, fempolet hunstik ved masteren
  • Stik-udtag: Pin 1: 24 V, pin 3: 0 V, pin 4: Koblings- og kommunikationskabel (C/Q)
  • Kabellængde maks. 20 m
  • Strømforbrug til energiforsyning maks. 200 mA
  • Procesdata (f.eks. koblingssignaler eller afstandsværdier) transmitteres cyklisk; servicedata (f.eks. parametre) transmitteres acyklisk