IO-Link – fordele ved standardfunktionerne

swaping devices

Nem udskiftning af instrumenter

 • Præcis lokalisering af sensoren i maskinen og anlægget
 • En pålidelig udskiftning af sensorerne kræver hverken specielt uddannet personale, ekstra hjælpemidler eller anvisninger
 • Forebyggelse af fejlindstillinger takket være automatisk parametrering
 • Klar dokumentation af udskiftningen
 • Reduktion af dyre serviceydelser
 • Minimering af driftsstop
 • Driftssikkerheden er sikret
sensor adjustment

Fleksibel sensorindstilling

 • Forebyggelse af fejlindstillinger takket være automatisk parametrering
 • Reduktion af driftsstop ved produktskift
 • Mere fleksibel maskine
 • Maskinen kan bruges til endnu flere produkter
Condition Monitoring

Tilstandsovervågning/diagnosticering

 • Minimering af risikoen for driftsstop
 • Optimering af vedligeholdelse og vedligeholdelsesintervaller
 • Serviceteknikeren forberedes til vedligeholdelse pr. fjerndiagnosticering
 • Uddannet personale udfører vedligeholdelse
 • Serviceteknikeren opdager og afhjælper kritiske sensortilstande før svigt
 • Udvidede vedligeholdelsesaftaler inkl. procesovervågning
 • Optimering af procestiderne
 • Sensorernes funktioner er sikrede
E-Inventory

E-stykliste/E-Inventory

 • Redundans og ekstra ressourceforbrug undgås
 • Gennemsigtigheden i den elektroniske dokumentation fra de monterede sensorer øges
 • Ressourcekrævende fejlsøgning på grund af forskellige dokumentationsniveauer undgås
 • Fejlfri og nem dokumentation af maskinens eller anlæggets leveringstilstand
visualisation

Visualisering og parametrering af sensoren

 • Sensoren har omfattende diagnosticeringsfunktioner
 • Parametrering af Advanced-funktioner via visualiseringssoftwaren
 • Kontrol og optimering af et sensorsignals kvalitetsværdier og funktionsreserver
 • Det bliver nemmere at vælge en sensors funktioner og ydeevne målrettet mod applikationsløsningen
 • Nem sensorparametrering “på skrivebordet”
digital transmission

Digital overførsel af analoge måleværdier

 • Økonomisk kabelføring uden afskærmning
 • EMC-robust overførsel med stor præcision
 • Ikke længere behov for analogindgangskort
 • Parallel overførsel af måleværdi og digitale signaler
 • Måleværdien foreligger direkte digitalt i PLC'en