Sensor Integration Gateway
SIG100

Decentral intelligens og digital databehandling gjort simpel

Din fordel

 • Løsning til komplekse anvendelsesopgaver ved at oprette enkle sensorsystemer ved hjælp af de logikeditorer, der er integreret i SOPAS ET
 • Ensartet kabelføring ved hjælp af IO-Link enkel og gennemskuelig dataintegrering
 • Enkel, intuitiv parametrering via den grafiske brugeroverflade SOPAS ET pr. USB

Oversigt

Decentral intelligens og digital databehandling gjort simpel

Sensor Integration Gateway SIG100 er en IO-Link-sensorhub, som gør detektion og overvågning af digitale standardsignaler så enkel som aldrig før. I overensstemmelse med brugerkonfigurationen træffes logiske beslutninger, og resultaterne sendes pr. IO-Link til en foretrukken IO-Link-Master. Enheder kan let og enkelt parametres via en integreret USB-grænseflade og den grafiske brugeroverflade SOPAS ET. Til diverse formål muliggør en træk-og-slip-Logikeditor hurtig og enkel oprettelse af et selvstændigt sensorsystem, der kan drives adskilt fra den centrale styring.

Overblik
 • Enkel tilslutning af binært koblende sensorer til en foretrukken IO-Link-Master
 • Seks konfigurerbare porte med hver to binære ind- og udgange for tilslutning af op til 12 standard ind-/udgange
 • Hurtig og enkel indretning af et selvstændigt sensorstystem bestående af binære ind- og udgange vha. træk-og-slip-logikforbindelser uden ekstra styring
 • Ringe ressourceforbrug til kabelføring og reducerede omkostninger ved at samle enkeltstående sensorsignaler i en enkelt IO-Link-meddelelse

Fordele

Træk-og -slip-logik

Med den højtydende SOPAS ET integrerede Logikeditor kan der oprettes enestående sensorsystemer. Få visualiseret alle forbundne signaler med de integrerede Logik-Gates, f.eks. OG-/ELLER-sluser, en inverter, tidsforsinkelser eller en tæller, og løs hurtigt og enkelt dine anvendelsesopgaver. Opret dit system, idet du simpelthen forskyder logikblokke og tilknytningspunkter vha. træk-og-slip. Tilgangen sker over USB-porten på enheden i samspil med softwaren SOPAS ET.

Systemkonfigurationer er enkle og mulige via mange forskellige anvendelsesgrupper, da ingen kendskab til programmering er nødvendig.

Løs helt enkelt anvendelsesopgaver med binære koblingssignaler fra sensorer eller aktuatorer uden ekstra styring.
Logikeditor: Et grafisk konfigurationsmiljø for enkel tildeling af indgange (venstre side) via logikfunktioner (øverste liste) til udgange (højre side).

Med SIG100 kan de tilsluttede sensor- eller aktuatorsignaler kombineres og samles effektivt pr. træk-og-slip. Ingen softwarekendskab kræves til denne enkle procedure, hvorfor programmeringsomkostningerne reduceres betydeligt, og der spares tid.

Mindre ressourceforbrug til kabelføring samt omkostningsbesparelser

Med Sensor Integration Gateway SIG100 reduceres ressourceforbruget til kabelføring, idet de enkelte E/A-signaler samles i en IO-Link-datastrøm. Derved kan op til 12 separate ind- eller udgangssignaler sammenfattes over de seks porte på SIG100. Til IO-Link behøves ingen speciel kabelføring. De gennemprøvede, uskærrmede tre-leder-industrikabler kan stadig anvendes til tilslutning af sensorer og aktuatorer.
De binært koblende sensorer og aktuatorer forbindes over det standard 4-polede M12-stik på SIG100 med en IO-Link-Master. Dette muliggør et ensartet kabelføringskoncept fra feltbus over IO-Link-enheder og til standard-EA/A-signaler.
Også installationen af SIG100 er problemløs. Vha. USB-grænsefladen eller IO-Link kan brugeren læse og tilpasse enhedsparametre enten over SOPAS ET eller over styresystemets software. Det muliggør en hurtig parametering og idriftsættelse af SIG100, og sparer tid og ressourcer.
En ensartet kabelføringskoncept til alle de forskellige slags sensorer.

Ved IO-Link handler det om en punkt-til-punkt-kommunikationsprotokol til kombination af intelligente sensorer og aktuatorer inden for et automatiseringsnetværk. Således opnås centralt tilgængelige informationer, der hidtil kun har være tilgængelige inde i de tilsluttede enheder. Med SOPAS ET – konfigurationssoftwaren fra SICK – kan IO-Link-enheder såsom Gatway SIG100 problemløst visualiseres og parameteres.

Fordele ved IO-Link

SIG100 er et IO-Link hub (IO-Link Device). Den kan kombineres med en vilkårlig IO-Link-master, både for at tilgå informationer fra de forbundne enheder, men også de samlede systeminformationer, der oprettes i logikeditoren. IO-Link byder på talrige fordele, f.eks. automatisk lagring af enhedsparametre og entydig enhedsgenkendelse. En IO-Link-enhed kan identificeres automatisk vha. enheds- og den producentspecifikke identifikation for at sikre, at den rigtige enhed bliver anvendt ved en udskiftning. Enhedsparametrene fra en bestemt sensor kan automatisk indlæses på en erstatningsenhed for at sikre, at de rigtige parametre er til stede efter udskiftningen – derved lykkes en hurtig og fejlfri idriftsættelse.

Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-porteføljer på markedet til talrige typer sensorer med mangeartede detektionsteknologier. Med Gateway SIG100 realiseres en hurtig og enkel kombination af binært koblende sensorer, og oprettelsen af små sensor-aktuator-systemer bliver en realitet. Drag fordel af SICKs omfattende erfaring inden for området af de mangeartede funktionsprincipper samt af IO-Link-teknologien.

Enkel udskiftning af enheder, takket være automatisk enhedsidentifikation. Der kræves hverken særlig uddannet personale eller ekstra hjælpemidler eller anvisninger til at foretage pålidelig udskiftning af sensorer, når IO-Link-enhederne anvendes sammen med en IO-Link-Master.
Visualisering og parametering af sensorer og Sensor Integration Gateways over SOPAS ET.
Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-portofølger på markedet. Drag fordel af SICKs omfattende erfaring inden for området af de mangeartede sensorprincipper samt af IO-Link-teknologien.

Et IO-Link-system giver talrige fordele, såsom standardiseret og forenklet kabelføring, en bedre dataadgang, enkel udskiftning af enheder samt forøgede diagnosemuligheder.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Understøttede produkter

  Binært koblende sensorer

  Binært koblende aktuatorer

  USB
  IO-Link
  Indgange/udgange
  S1-S66 porte.
  Pin 2 og pin 4 kan konfigureres hver for sig som digital indgang eller digital udgang; det muliggør overførsel af op til 12 digitale ind- eller udgangssignaler.
  CONFIGPort til konfiguration via USB med SOPAS ET (SOPAS ET er gratis til disposition til at downloade på www.sick.com)
  KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads