3D Machine Vision
Ruler3000

Den hurtigste vej til high-performance-3D

Din fordel

 • Kalibrering ab fabrik gør indbygningstiden kortere
 • Den enestående CMOS-sensor sikrer større gennemløbsmængde som følge af hurtige 3D-målinger
 • Et garanteret synsfelt gør idriftsættelsen nemmere
 • Velegnet til batchstørrelse 1 samt fleksibel produktion takket være pålidelige og præcise målinger på mørke og skinnende overflader
 • Stor lysfølsomhed til 3D-inspektioner med laserklasse 2 og 3R
 • Standardiseret og billig indbygning af software med GigE Vision og GenICam
 • Skalerbarhed takket være software og funktioner, der er fælles med 3D Machine Vision Ranger3

Oversigt

Den hurtigste vej til high-performance-3D

Takket være deres store målenøjagtighed og den hidtil uovertrufne målehastighed tilbyder den nye 3D Machine Vision Ruler3000 sig som det bedste valg til systemintegratorer på området industriel billedbehandling. Ruler3000-kameraer er udstyret med den enestående 3D-CMOS-sensor fra SICK, der er udviklet specielt til krævende billedbehandlingsopgaver, og leverer meget pålidelige måleresultater. Sensoren, som er kalibreret ab fabrik, registrerer et objekts reelle 3D-form uanset kontrast og farve. 3D-vision-kameraerne Ruler3000 udmærker sig ved deres præcise måleværdier, en højdeopløsning på op til 0,8 µm og 3.200 datapunkter pr. profil. Kameraets mange varianter byder derfor på løsninger til meget forskellige udfordringer. Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer problemfri idriftsættelse. Overensstemmelsen med standarderne GigE Vision og GenlCam sikrer billig integration.

Overblik
 • CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
 • 3D-profiler ved op til 46 kHz ved nedsat afkast af investeringer
 • Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
 • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
 • Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
 • Modulopbygget, industrielt design, IP65/67

Fordele

Hightech 3D Machine Vision – ganske enkelt

Ruler3000, den nye 3D-vision-løsning fra SICK kan anvendes i mange forskellige industrielle applikationer. Den er hurtig og sikrer god billedkvalitet. 3D Machine Vision er baseret på SICKs CMOS-sensor, som også anvendes i produktfamilien Ranger3 og sikrer fremragende forbehandling af billeder såvel som pålidelige måleresultater. Ruler3000 er brugervenlig og nem at integrere. Kameraet er udført i et kompakt design og kalibreret ab fabrik. Den er udstyret med alle nødvendige komfortfunktioner, heriblandt også specifikke geometrier til definerede synsfelter.
Meget præcise og pålidelige 3D-målinger ved en synsfeltbredde mellem 27 mm og 1,7 m.
Ruler3000’s store lysfølsomhed sikrer også præcis inspektion ved meget mørke materialer. Især har Ruler3020 et synsfelt, der er perfekt til brug på siderne af dæk.
Ruler3000 kan levere millimeternøjagtige informationer som indgangsdata til robotten og instruere den hurtig og præcist i forbindelse med alle dispenserapplikationer.

Den nye 3D Machine Vision Ruler3000 fra SICK er den perfekte løsning til et utal af anvendelser inden for fabriksautomation.

Hold det enkelt

3D Machine Vision Ruler3000 er brugervenlig og nemmere at indbygge i systemer og maskiner, der er baseret på industrinormer som GigEVision og GenICam eller SICKs egen API GenIStream. Enkelthed i alle henseender: Et fælles objektiv og en laser er allerede indbygget i sensoren. Software til nem konfiguration kan fås.
Ruler3000 er kalibreret ab fabrik og udstyret med en egnet laser og optik i et robust hus. Du kan starte målingerne umiddelbart.
Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer problemfri idriftsættelse. Flytningen fra laboratoriet til fabrikshallen tager ikke lang tid.
De modtagne softwarekomponenter, Stream Setup og API GenIStream, er specielt udviklet, så de er nemme at betjene.

Med Ruler3000 er det nemt at udføre komplekse inspektions- og måleopgaver.

Detekterer også meget små objektdetaljer gennem mikrometernøjagtige målinger

En del af produktfamilien Ruler3000 er udviklet til elektronik- og halvlederbranchen og beregnet til detektion af særligt mikrometersmå objektdetaljer. Takket være forskellige synsfelter og den blå eller røde laser i laserklasse 2 eller 3R leverer kameraerne også pålidelige måleresultater ved krævende materialer.
Med præcise målinger og en højdeopløsning på op til 0,8 μm registrerer Ruler3000 selv meget små objektdetaljer.
SICK tilbyder bl.a. Ruler3000 med en blå laser i laserklasse 3R. Dermed kan kameraet anvendes i applikationer med høj hastighed og sikrer også en meget god billedkvalitet ved målinger på skinnende overflader.

Modtag førsteklasses data selv ved komplekse applikationer

Ved stærke kontraster og meget forskellige overfladerefleksioner øger den dobbelte belysning billedkvaliteten – også hvis i samme applikation skiftes mellem meget mørke og kraftigt skinnende overflader. Det sikrer en god billedkvalitet ved stærkt reflekterende overflader og overflader med skiftende kontraster.
Surface+ er en ny patentanmeldt teknologi. Den byder også på en ekstra billeddimension og gør dermed selv meget små ridser på glatte overflader synlige. Teknologien kan også anvendes til måling af overfladers glans, hvormed man kan detektere f.eks. farve- og coatingfejl.
Konfigurationssoftwaren Stream Setup omfatter brugervenlige tools til at reducere billedstøj og fjerne falske data.

Ruler3000 byder på løsninger med pålidelige resultater ved krævende materialer

En ny norm for highspeed-3D

I betragtning af det konstant voksende behov for hurtigere fremstillingsprocesser, mere præcis kvalitetskontrol og kortere leveringstider skal hver eneste komponent kunne følge med de andre. De nye 3D-streamingkameraer fra SICK følger ikke bare med, de arbejder endda ved større hastigheder end hidtil og giver derfor nye muligheder for maskinproducenter og systemintegratorer i forbindelse med de mange forskellige industrielle anvendelser på området industriel billedbehandling.
CMOS-3D-sensor fra SICK.
Hurtige og præcise form-, volumen- og positionsmålinger med Ranger3
Fremragende 3D-performance takket være ROCC-teknologi (Rapid On-Chip Calculation).

Den nye generation af 3D Machine Vision understøtter systemintegration på området industriel billedbehandling meget præcist og med uovertruffen målehastighed i hele verden.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Teknologi3D-optagelse af linjebillede
  Scan-/billedgenskabelsesfrekvens

  46.000 3D-profil/er, i reduceret ROI

  7.000 3D-profil/er, fuldt format

  Test af gråværdier
  Måling af lysspredning
  Refleksionsmåling
  3D-måling
  Prækalibreret
  KapslingsklasseIP65, IP67
  KonfigurationssoftwareStream Setup
  Ethernet✔ , UDP/IP
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads