3D Machine Vision
Ruler3000

Den hurtigste vej til high-performance-3D

Din fordel

 • Kalibrering ab fabrik gør indbygningstiden kortere
 • Den enestående CMOS-sensor sikrer større gennemløbsmængde som følge af hurtige 3D-målinger
 • Et garanteret synsfelt gør idriftsættelsen nemmere
 • Velegnet til batchstørrelse 1 samt fleksibel produktion takket være pålidelige og præcise målinger på mørke og skinnende overflader
 • Stor lysfølsomhed til 3D-inspektioner med laserklasse 2
 • Standardiseret og billig indbygning af software med GigE Vision og GenICam
 • Skalerbarhed takket være software og funktioner, der er fælles med 3D Machine Vision Ranger3

Oversigt

Den hurtigste vej til high-performance-3D

Takket være deres store målenøjagtighed og den hidtil uovertrufne målehastighed tilbyder den nye 3D Machine Vision Ruler3000 sig som det bedste valg til systemintegratorer på området industriel billedbehandling. Ruler3000-kameraer er udstyret med den enestående 3D-CMOS-sensor fra SICK, der er udviklet specielt til krævende opgaver med forbehandling af billeder, og leverer meget pålidelige måleresultater. Sensoren, som er kalibreret ab fabrik, registrerer et objekts reelle 3D-form uanset kontrast og farve. Kameraer i Ruler3000-serien genererer præcise måleværdier med en højdeopløsning på op til 3 µm. Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer problemfri idriftsættelse. Overensstemmelsen med standarderne GigE Vision og GenlCam sikrer billig integration.

Overblik
 • CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
 • 3D-profiler ved op til 7 kHz i fuldt format
 • Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
 • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
 • Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
 • Modulopbygget, industrielt design, IP65/67

Fordele

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Teknologi3D-optagelse af linjebillede
  Scan-/billedgenskabelsesfrekvens

  46.000 3D-profil/er, i reduceret ROI

  7.000 3D-profil/er, fuldt format

  Test af gråværdier
  Måling af lysspredning
  Refleksionsmåling
  3D-måling
  Prækalibreret
  KapslingsklasseIP65, IP67
  KonfigurationssoftwareStream Setup
  Ethernet✔ , UDP/IP
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads