Stationære stregkodelæsere
CLV65x

Altid i (auto-) fokus

Din fordel

 • Økonomisk, da autofokus gør, at der ikke kræves nogen varianter eller ekstra fotoceller til fokusomskiftning
 • Tidsbesparelse ved idriftsættelsen takket være intelligent auto-setup og funktionstaster
 • Enkel firmware-opdatering med MicroSD-hukommelseskort: En PC er ikke nødvendig
 • Endnu højere læserate ved beskadigede, tilsmudsede og delvist tildækkede stregkoder ved hjælp af den forbedrede SMART-algoritme
 • Mindre programmeringsarbejde i styringen, da dataene kan leveres til styringen i det ønskede format
 • Som følge af den integrerede webserver kræves ikke ekstra software til enkle overvågnings- og diagnoseforespørgsler

Oversigt

Altid i (auto-) fokus

Den højtydende scanner CLV65x med autofokus identificerer stregkoder med forskellige modulbredder på 0,25 mm til 1,0 mm med ekstremt høj dybdeskarphed. Afhængigt af modulbredden kan der opnås læseafstande på op til 1.600 mm med en dybdeskarphed på 1.425 mm. Den kombinerer høj læseydelse med den endnu en gang forbedrede kode-rekonstruktion SMART: en læsealgoritme, der kan registrere og afkode stregkoderne, selv om de er trykt dårligt eller er halvt tildækkede. Den samlede produktfamilie er så fleksibelt sammensat, at næsten ethvert læsekrav og udlæsningsformat kan håndteres perfekt. Den integrerede webserver gør, at diagnosedata som læseratestatistikker, scannerovervågningsdata osv. kan hentes uden yderligere software.

Denne scanner med integreret Ethernet og autofokus-system er den mest kompakte i sin klasse og dermed ideel til brug inden for lager- og transportteknik. Til dette formål findes også en variant med oscillerende spejl.

Overblik
 • Ekstremt høj dybdeskarphed på grund af autofokus-funktion i real-tid
 • Integrerede funktionstaster, f.eks. til start af auto-setup eller læsekvalitetsanalyse
 • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Intet behov for yderligere Ethernet-gateway (ved tilslutningsmåden "Ethernet")
 • Forbedret SMART-kode-rekonstruktion
 • Højfleksible sorterings- og filtreringsfunktioner
 • Integreret webserver til diagnosedata og netværksovervågning
 • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye SICK-produkter
 • Integreret LED-søjlediagram

 

4Dpro - The flexibility you need 

 • Ensartet tilslutningsteknik
 • Ensartet betjeningsflade
 • Ensartet tilbehørskoncept
Læs mere

Fordele

Automatisk kodefokusering til store arbejdsområder

Ved hjælp af autofokus kan koder aflæses pålideligt ved forskellige læseafstande op til en dybdeskarphed på 1.500 mm. Det er ikke længere nødvendigt at indstille fokuspositionen og tilslutte en trigger til fokusskift. Dette forenkler både ibrugtagningen og integreringen i komplette systemløsninger.
Kolossal dybdeskarphed takket være autofokus Takket være integreret autofokus kræves der kun én enhed til en lang række kodestørrelser og skiftende læseafstande for at dække store arbejdsområder. Desuden bortfalder sensorer som f.eks fotoceller, der udløser en fokusomstilling.
Øg effektiviteten med sammenkobling og tracking CLV65x-kan forbindes omnidirektionelt med hinanden som track-and-trace-system. Takket være den integrerede tracking-funktion giver stregkodescanneren mulighed for en høj gennemløbsmængde af objekter ved mange forskellige højder uafhængigt af kodeorienteringen i forhold til transportteknikken (360°-læsning).

Autofokus sparer besværlige installationer, når der skal dækkes store arbejdsområder.

Udfordringer er til for at løse dem

Ved læsning af stregkoder er refleksioner mere end en ubehagelig medfølgende omstændighed. Takket være polariseringsfiltret læser CLV65x pålideligt selv under total refleksion, uden at enheden skal tippes. Opvarmning og chokdæmper sørger for, at det også lykkes ved frostvejr og kraftige vibrationer.
Polariseringsfiltret undertrykker simpelthen lysreflekser Stregkoder på eller under blanke materialer, f.eks. folie, aflæses pålideligt af enhedsvarianten med polariseringsfilter. Skrå montering er ikke nødvendig. På den måde spares værdifuld plads i maskinanlægget.
Til trods for varierende omgivelsestemperaturer For at CLV65x også kan fungere sikkert i dybfrosne omgivelser på ned til −35 °C, er den afhængigt af variant udstyret med en påsat opvarmning. Takket være den intelligente styring kan stregkodescanneren dermed udnytte økonomiske strømtariffer om natten.
Umulig at ryste takket være chokdæmper Det specialudviklede beslag til applikationer med høje vibrationer eller stød kompenserer for de kræfter, der virker på CLV65x. Det giver en betydelig forøgelse af stregkodescannerens levetid.

Pålidelige læseresultater, også i forbindelse med barske omgivelsesbetingelser og blanke overflader.

Virtuel produktdemo før du køber? SICK gør det muligt.

Væk vores produkter til live: Ved hjælp af vores Reading Field Visualization Tools kan alle enhedsvarianter af CLV65x visualiseres. Vælg dine enhedsparametre, så viser vore tools dig med det samme, hvilken produktvariant, der repræsenterer den optimale løsning for din enhed. Usikkerhed ved produktvalget hører fortiden til.

Bliv overbevist om det rigtige produktvalg, allerede før du køber det, ved hjælp af produktvisualisering.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Optisk fokusAutofokus
  Åbningsvinkel≤ 50°
  Scanningsfrekvens600 Hz ... 1.000 Hz
  Kodeopløsning0,25 mm ... 1 mm
  Læseafstand125 mm ... 1.625 mm
  PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul / ✔
  EtherCAT®✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
  Seriel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
  CAN
  CANopen
  PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
  DeviceNet™✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
  Ethernet✔ , TCP/IP
  EtherNet/IP™
  Vægt250 g ... 520 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads