Kontakt
Feedback

HDDM+ – innovativ teknologi til afstandsmåling

Hvidbog til download

HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) er en time-of-flight-højopløsningsmetode til berøringsløs afstandsmåling, hvor der både anvendes afstandsmålere og 2D- og 3D-LiDAR-sensorer. Teknologien er velegnet til brug indendørs og udendørs, til afstandsmåling over for diffust reflekterende objekter og retroreflekterende reflektorer. Afstandsmålere baseret på HDDM+ har en rækkevidde på op til 1,5 km på retroreflekterende folie. I modsætning til andre teknologier som ”single pulse” eller fasekorrelation er HDDM+ en statisk målemetode. Dvs. for at beregne en afstandsværdi foretager sensoren en statisk analyse af ekkoerne fra flere laserpulser. Med HDDM+ kan der desuden realiseres sensorer med multi-ekko-evne. På den måde kan der gennemføres afstandsmålinger med stor målesikkerhed - også under vanskelige omgivelsesbetingelser.

 

Læs alle detaljer om HDDM+ i vores hvidbog

  • Teknologigrundlag: Optiske afstandsmålere og LiDAR-sensorer, time-of-flight-måling, målemetoderne fasekorrelation og optisk puls-time-of-flight-måling
  • HDDM+
  • ’s funktionsmåde Metodens fordele
  • Anvendelsesmuligheder, f.eks. afværgelse af kollisioner mellem portalkraner på hjul

Download af hvidbog

Er du blevet nysgerrig?

Til download

Opad