Kontakt
Feedback

Ekstraktive gasanalysatorer
MERCEM300Z

Fremtidsorienteret kviksølvmåling i røggasser

Din fordel

 • Pålidelige resultater for de faktiske måleværdier for elementært og kemisk bundet Hg i gasser
 • Meget lave driftsomkostninger
 • Stor målesikkerhed gennem automatiseret justering med kontrolgas (valgfri)
 • Meget lille ressourceforbrug til vedligeholdelse
 • God langtidsstabilitet uden brug af personale som følge af, at gasanalysatoren er selvjusterende
 • Bekvem, hurtig adgang sikrer problemfri service og brugervenlig fjerndiagnose

Oversigt

Fremtidsorienteret kviksølvmåling i røggasser

Den ekstraktive kviksølv-gasanalysator MERCEM300Z overvåger meget pålideligt Hg-emissionerne i røggasser ned til meget små måleområder. Med de forskellige husvarianter egner MERCEM300Z sig både til brug i analysecontainere med klimaanlæg og udendørs ved krævende omgivelsesbetingelser. Det ekstraktive totalsystem er udviklet til at overholde både nationale og internationale myndighedskrav.

Overblik
 • Præcis måling af ”total Hg” direkte i den termiske konverter (patenteret)
 • Måledrift uden forbrugsmaterialer
 • Praktisk talt slitagefri målegastransport via ejektorpumpe – ingen bevægelige dele
 • Integreret justeringskuvette til automatisk driftskontrol
 • Automatisk justering af det samlede system med indbygget kontrolgasgenerator (valgfri)
 • Modulær opbygning af hele systemet

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

 • System

  System

  MålestørrelserHg
  Duelighedstestede målestørrelserHg
  MåleprincipperZeeman-atomabsorptionsspektroskopi
  Gasflow
  150 l/h ... 400 l/h
  Måleområder
  Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
  Certificerede måleområder
  Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
  Følsomhedsdrift
  < 3 %: i vedligeholdelsesinterval, i forhold til måleområdets slutværdi
  Nulpunktsdrift
  < 3 %: i vedligeholdelsesinterval, i forhold til måleområdets slutværdi
  Dokumentationsgrænse
  < 2 %: i forhold til måleområdets slutværdi
  Procestemperatur
  ≤ +1.300 °C
  Procestryk
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Omgivelsestemperatur
  MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
  MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
  Lagertemperatur
  –20 °C ... +40 °C
  Omgivelsestryk
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Fugtighed i omgivelserne
  ≤ 80 %
  Relativ fugtighed, ikke kondenserende
  Overensstemmelse

  Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

  2001/80/EF (13. BImSchV)

  2000/76/EF (17. BImSchV)

  27. BImSchV

  TA-luft

  EN 15267

  EN 14181

  MCERTS

  Elektrisk sikkerhedCE
  Tæthedsgrad/kapsling
  MERCEM300ZIP55
  MERCEM300Z IndoorIP43
  Analoge udgange2 Udgange:
  0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
  Galvanisk adskilt; flere udgange ved anvendelse af I/O-moduler (valgfri)
  Transistorudgange4 Relækontakter:
  + 50 V, 4 A
  Galvanisk adskilt; flere udgange ved anvendelse af I/O-moduler (valgfri)
  Digitalindgange4 Indgange:
  + 24 V, 0,3 A
  Galvanisk adskilt; flere indgange ved anvendelse af I/O-moduler (valgfri)
  Kommunikationsinterface

  Modbus

  Ethernet

  FeltbusintegreringsmådeTCP
  FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
  Antal1
  Visning
  LC-display
  InputFunktionsknapper
  BetjeningVia LC-display eller softwaret SOPAS ET
  UdførelseAluminiumskab
  Dimensioner (l x h x b)
  MERCEM300Z med køleenhed1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Detaljer, se måltegninger)
  MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Detaljer, se måltegninger)
  Vægt
  ≤ 250 kg
  Energiforsyning
  EffektforbrugUden integreret prøvegasgenerator: ≤ 2.100 W
  Med integreret prøvegasgenerator: ≤ 3.100 W
  Hjælpestoffer
  Instrumentluft≤ 2.500 l/h
  6 ... 7 bar; partikelstørrelse maks. 1 µm; olieindhold maks. 0,1 mg/m³; trykdugpunkt maks. –30 °C
  Prøvegas≤ 500 l/h
  Maks. 0,5 bar; nøjagtighed ± 2 %; vandindhold 5 ... 30 vol.-%
  Målegastilslutninger
  MålegasindgangSwagelok 6 mm
  Hjælpegastilslutninger
  PrøvegasSwagelok 6 mm
  InstrumentluftSwagelok 10 mm
  Udgang til udstødningSwagelok 10 mm
  Korrekturfunktioner

  Intern justeringskuvette

  Integreret prøvegasgenerator (valgfri)

  Driftskorrektion (QAL3) og kontrol af det samlede system

  Indbyggede komponenter

  Integreret instrumentluftklargøring (valgfri)

  Integreret prøvegasgenerator (valgfri)

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad