Kontakt
Feedback
Informationer
Produktfamilien EuroFID3010 er udfaset. Du kan finde mulige efterfølgere herefter. Hvis der ikke bliver vist en produktfamilie, findes der ingen 1:1 efterfølger.
Vores virksomhed hjælper dig gerne.

Ekstraktive gasanalysatorer
EuroFID3010

Pålidelig UEG-overvågning i processer

Din fordel

 • Tidligt varsel gennem kort reaktionstid
 • Måling i korrosive gasarter er mulig
 • Kondensdannelsen i analysatoren forhindres gennem opvarmning og fortynding af målegassen
 • Kun lidt vedligeholdelse takket være det slidstærke design
 • Kan monteres direkte på gaskanalen
 • EU-typeafprøvning som gasvarslingsenhed i henhold til 94/9 / EF

Oversigt

Pålidelig UEG-overvågning i processer

EuroFID3010-analysatoren til måling af totalt kulbrinteindhold er en opvarmet flammeionisationsdetektor til bestemmelse af indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC) i returluft og udstødningsgas. Typiske anvendelsesområder er UEG-overvågning i tørringsanlæg og lækageovervågning ved opløsningsmiddelbeholdere. Inline-analysatoren kan kombineres til et system ved hjælp af de tilhørende komponenter betjeningsenhed og terminalboks.

Overblik
 • Gasvarslingsenhed til flygtige organiske forbindelser
 • Certificeret i henhold til EN 50271
 • Inline-version til direkte sammenkobling med processen
 • Huse fås også valgfrit til anvendelse i eksplosionsfarlige-zoner 1 og 2
 • Modulopbygget til fleksibel installation
 • Integreret fortynding af målegassen
 • Alle gasveje er opvarmede
 • Ingen bevægelige dele

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad