Creating Safe Productivity. Now.

A man with a tablet is walking about in a production facility equipped with robots and mobile platforms. A yellow graphic element moves around the production area and symbolizes safe productivity.
A man with a tablet is walking about in a production facility equipped with robots and mobile platforms. A yellow graphic element moves around the production area and symbolizes safe productivity.

 

Søger du en partner, der både udformer dine maskiner og anlæg sikkert og samtidigt har fokus på din produktivitet? Så er du på den sikre side ammen med SICK. For din produktion betyder maskinsikkerheden og personbeskyttelsen nemlig ikke automatisk, at det hele står stille. Tværtimod. Med tilbundsgående sikkerhedsekspertise og omfattende viden om automation er der garanteret en produktiv driftsproces. Vore certificerede eksperter rådgiver jer verden over om performance level a til e, samtidigt med at de har et indgående kendskab til lokale normer og retningslinjer. I kombination med best-in-class-produkter og -systemer tilbyder vi dermed innovative og fremtidsorienterede løsninger – til alle behov.

 

Så sikkerhedsprojekter lykkes verden over

A globe of the world is covered with a mesh symbolizing the worldwide availability of SICK safety experts.
A globe of the world is covered with a mesh symbolizing the worldwide availability of SICK safety experts.

 

Sikkerhedsapplikationer har ofte en lokal baggrund og en global sammenhæng. Med verdens største netværk af certificerede sikkerhedseksperter er vi også til stede lokalt hos dig og medbringer ikke kun ekspertise, men også et indgående kendskab til lokale normer og direktiver og international fremsynethed.

Find den rigtige kontaktperson i dit område nu


Mod en sikker fremtid med serviceydelser og videnoverførsel

Drag fordel af anlæggets store driftssikkerhed, så du kan sikre din produktivitet. Den driftsansvarlige, der regelmæssigt kontrollerer og optimerer sine anlæg, beskytter ikke kun medarbejderne, maskinerne og miljøet, men arbejder også mere produktivt på længere sigt.

Produkt- og systemsupporten fra SICK rådgiver dig om valg af produkt, idriftsættelse og afhjælpning af driftsforstyrrelser og sørger for, at dine maskiner til enhver tid er driftsklare.


Vi gør dig til ekspert – enten hos SICK eller lokalt hos dig


Find oplysninger om vore Safety Solutions funktioner

Find svar på dine spørgsmål om sikkerhed! Videoerne “#40SecondsOfSafety” giver svar på hyppigt stillede spørgsmål om SICKs sikkerhedsportefølje på bare 40 sekunder.

#40SecondsOfSafety

At sikre menneskers og maskiners sikkerhed og øge produktiviteten – vore videoer med vejledninger viser dig, hvordan du skal gøre det i praksis. Fra at visualisere vigtige enhedsdata til at udstyre mobile og stationære applikationer med et sikkerhedssystem fra SICK: Vi har altid fokus på at øge ydelsen og effektiviteten. Lær på få minutter, hvor nemt det faktisk er.


Seks trin til, hvordan man får en sikker maskine

De globalt gældende normer og direktiver udgør grundlaget for maskinsikkerhed. Vi kender normerne og direktiverne, ikke kun dem, der gælder i Europa, men i hele verden. Det gælder både de regionale forskelle og særlige kendetegn såvel som fremtidige ændringer.

Med ”Vejledning om sikre maskiner” tilbyder SICK et praksisorienteret opslagsværk til konstruktører, producenter og driftsansvarlige og fører dem med sikkerhed frem mod større produktivitet.

 

Download Vejledning om sikre maskiner