Førerløse transportsystemer automatiserer produktionen

26-06-2017

Automatiserede, fleksible produktionsprocesser er svaret på stigende styktal, mindre batchstørrelser og høje produktionshastigheder. Automated Guided Vehicles (AGV’er) og deres mindre søskende Automated Guided Carts (AGC’er) har indtil nu primært været anvendt i automobilbranchens produktionslogistik. Nu står de på spring for at erobre fabriksautomationens intralogistiske processer. Logistikgenierne på hjul udgør et særligt potentiale i elektronikindustrien og sikrer store produktionsmængder, detaljerede produktionsprocesser, variable procesforløb og særdeles godt beskyttede produktionsomgivelser.

Automobilindustrien viser vejen: I stedet for at bruge ufleksible samlebåndssystemer, foregår automobilproducenternes fremstilling på produktionsøer. De erstatter samlebåndene i fabrikkerne og gør produktionsprocesserne mere fleksible. På den måde kan man reagere effektivt på forskellige produktspecifikationer, f.eks. ved specialprodukter, der i stigende grad er normalen. Dermed kan enkelte elementer gennemgå en individuelt tilpasset videreforarbejdningsproces. Desuden kan man undgå køer ved de enkelte stationer, fordi bl.a. produktionsfasernes rækkefølge kan varieres. Transfer af karosseridele mellem montageøer udføres af automatiserede transportsystemer – et scenarie, som også kunne være en fordel i elektronikindustrien.

 

 

Fleksibel produktion uden samlebånd

At øge automationsgraden i produktionen er et krav til alle produktionsvirksomheder på tværs af brancherne, hvis man vil bevare sin internationale konkurrenceevne. Det gælder også for elektronikindustrien, hvor udformningen af morgendagens produktion spiller en afgørende rolle. Sensorer og systemer er baseret på nøgleteknologier til mange af fremtidens markeder, der er orienteret mod automation. Det er altså i elektronikindustriens produktionshaller, at hardwaren fremstilles til de netværksbaserede processer, der skal til for at sikre en fleksibel produktion. Udover den konstant stigende efterspørgsel efter elektroniske komponenter fra f.eks. kommunikations- og underholdningsbranchen vil elektronikindustrien i takt med digitaliseringen også blive konfronteret med stigende krav fra den industrielle produktion. Også fra den såkaldte smart-living-branche opleves en større efterspørgsel, efterhånden som kommunikation, transport og boligindretning i højere grad danner netværk. For at kunne leve op til disse krav står elektronikindustrien selv over for udfordringen med fleksibel produktionsautomation.

 

 

Produktionsprocesser med små elementer og mange varianter, f.eks. i smartphone-produktionen, er man på grund af førerløse transportsystemer ikke længere afhængig af samlebåndsprocesser og stationernes cyklusser. I den automatiserede produktionsproces dokumenteres det uafbrudt, hvor produkterne befinder sig, og i hvilken tilstand de forlader de enkelte produktionsøer. Mellem produktionsøerne kan man sikre en komplet kvalitetskontrol via transportsystemets køreprofil.

Andre anvendelsesmuligheder opstår, hvor det er vanskeligt eller forbundet med sundhedsfare at bruge arbejdere. Derfor anvender man f.eks. AGV’er som pålidelige transportkøretøjer – i renrum i solcelle- og displayproduktionen og ved transporten af særligt tunge batteripakker i batteriproduktionen. Til de rummeligt samt økonomisk og effektivt udformede produktionsprocesser til små elementer i elektronikindustrien er AGV’er imidlertid ofte overdimensionerede. Som mere omkostningseffektive og alligevel individualiserbare transportvarianter er især de mindre AGV’er interessante i forbindelse med fleksibel produktionsautomation.

 

 

Sensorløsninger til præcis navigering

SICK har i årtier ledsaget sine kunder i udviklingen af fleksible og automatiserede produktions- og logistikprocesser. Det resulterer ikke kun i helhedsløsninger på basis af intelligente sensorer, men også i omfattende rådgivningskompetencer, der knytter maskinkonstruktions- og elektronikekspertise sammen. Vellykket implementerede førerløse transportsystemer kombinerer allerede omfattende sensorydelser til sikker fremføring i forskellige processer. SICK løser samtlige navigerings-, sikkerheds- og detektionsopgaver med sine sensorløsninger, der er perfekt tilpasset hinanden – alt fra en og samme leverandør. Kodelæsere og RFID-teknologi detekterer automatisk lasten på en AGC, laserscannere navigerer køretøjet, encodere kontrollerer hastigheden og kørselsretningen. Sensorerne virker dog ikke kun på køretøjet; de udgør også bindeleddet mellem førerløse trucks og produktionsstyringen.

 

 

AGC’erne klarer stadig de fleste strækninger mellem produktionsøerne ved hjælp af et præfabrikeret strækningsnet, f.eks. via magnetisk eller optisk sporstyring. Men den frie navigation ved hjælp af reflektorer eller sågar kun via konturdetektion får tiltagende betydning – ikke kun for de klassiske AGV’er, men i stigende grad også for deres mindre søskende. Muligheden for at udarbejde køreveje helt fleksibelt på basis af såkaldte SLAM-metoder (Simultaneous Localization and Mapping) er allerede en realitet. De kan så ændres fleksibelt afhængigt at behov og system, og i en ikke alt for fjern fremtid vil de endog kunne organisere sig selv. Det er dog ikke kun AGC’ernes individualiserbare evner, der skal tages højde for, men også de små hurtige køretøjers energieffektivitet. Den indbyggede elektroniks energiforbrug er kun lige netop så stor, som det kræves for at de agile navigationsmirakler ikke skal tilbringe størstedelen af tiden ved ladestationen.

Volker Glöckle 

Vice President og Head of Global Industry Center Technical Industry Management 

Siden Volker Glöckle blev ansat hos SICK i 2001 har han haft flere ledende stillinger i afdelingen for operativ logistik. For tiden er han blandt andet ansvarlig for referenceprojekterne på området mobile platforme og arbejder sammen med kunderne om at udvikle en ”digital tvilling” til logistikanlæg. 

 

RFID-teknologi
RFID-teknologi

De vigtigste spørgsmål om RFID er nemme at besvare, mange anvendelseseksempler og kursustilbud.

Informér nu

Har du flere spørgsmål?

Kontakt vores eksperter