Fotoceller
W4F

Enheder, der kommer flyvende fra start på området intelligent automation

Din fordel

 • Løsning af særligt krævende detektionsopgaver på meget trang plads
 • Særdeles stor pålidelighed takket være effektiv baggrundsafblænding og fremragende detektion af flade, meget spejlende og gennemsigtige objekter
 • To koblingspunkter og visning af afstandsværdier giver flere anvendelsesmuligheder
 • Kan anvendes fleksibelt, fordi de er optisk meget pålidelige
 • Sammen med det intuitive brugerinterface BluePilot sikrer den let synlige lysplet lynhurtig etablering
 • Maksimal kontrol/overvågning og processikkerhed takket være intelligent monitering og forebyggende vedligeholdelse
 • Som Smart Sensors klar til Industri 4.0

Oversigt

Enheder, der kommer flyvende fra start på området intelligent automation

Med W4F kan man nu også få effektiv og smart automation i miniatureformat. Med sensoren i miniatureformat suppleres porteføljen af en hel generation af optoelektroniske sensorer som W16 og W26, og takket være den nyeste ASIC-teknologi fra SICK leverer de altid ekstremt pålidelige detektionsresultater. Derfor kan de anvendes i mange forskellige, udfordrende indbygningssituationer. W4F bliver takket være ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics og MultiSwitch til en effektiv applikationsspecialist: Baggrunde undertrykkes endnu bedre, og flade, meget spejlende og gennemsigtige objekter detekteres endnu mere præcist. Som Smart Sensorer gør W4F’erne også monitering og diagnose nemmere end nogensinde før og sikrer fremtidssikret anvendelse i Industri 4.0-anlæg.

Overblik
 • Teknologier: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics og MultiSwitch
 • To koblingspunkter og visning af afstandsværdier i en enkelt enhed
 • Diffuse sender-LED’er til undertrykkelse af falsk lys
 • BluePilot: Trykke-drejemekanisme med optisk hjælp til tasteafstand og justering
 • Smart Sensor: Nyeste diagnose- og moniteringsfunktioner
 • VISTAL®-hus

Fordele

Lynhurtigt justeret med BluePilot

Sensorer i produktfamilien W4F kan justeres nemt og præcist med det intuitive betjeningskoncept ”BluePilot”. Det blå LED-display giver en direkte tilbagemelding til brugeren om, hvordan justeringen foregår optimalt. Ved hjælp af en trykke-drejemekanisme kan fotoceller indstilles præcist på meget kort tid. Desuden giver BluePilot en optisk besked, hvis detektionskvaliteten skulle blive ringere på grund af kontamineringer eller vibrationer – på den måde kan man i god tid rette fejl og forhindre ikke-planlagte svigt af anlægget.

Med kombinationen af teach-tast og potentiometer er det nemmere end nogensinde før at foretager indstillingen.

Den blå LED-justeringshjælp fremskynder den optimale justering af sensor, og forandringer af funktionssikkerheden detekteres omgående med BluePilot.

Med BluePilot kan man ganske enkelt læse modus-indstillingen direkte på enheden.

Betjeningskonceptet ”BluePilot” gør kalibreringen af W4F markant hurtigere og minimerer samtidigt risikoen for fejl og driftsafbrydelser under den løbende drift.

Fremragende detektionsresultater i stort set alle applikationer

W4F er baseret på mange forskellige teknologier, så den kan sikre pålidelige detektionsresultater i mange forskellige applikationer – uanset om objekterne er meget flade, meget spejlende, perforerede eller gennemsigtige. V-Optics’ tilpassede optikkoncept er et eksempel, der detekterer gennemsigtige objekter såsom glasruder eller meget spejlende objekter såsom displays pålideligt. I forbindelse med meget spejlende og samtidigt meget flade objekter som chokoladebarer, kiks eller elementer viser refleksionsfotocellen med ForegroundSuppression hele sin kunnen. Sidst, men ikke mindst kan man med DoubleLine også sikkert og komplet detektere objekter med ujævne overflader og fordybninger såsom printplader. Desuden øger den nye refleksionsfotocelle MultiSwitch anvendelsesmulighederne. På den måde kan man via de to koblingspunkter for eksempel overvåge bestykningsprocesser eller kontrollere/overvåge niveau og valsediametre gennem visningen af afstandsværdier via IO-Link.

I applikationer, hvor der tidligere var behov for reflektorer, klarer W4F sig nu helt alene takket være anvendelsen af overfladerefleksioner fra objekter og har derfor brug for markant mindre indbygningsplads.

Også når der forekommer forskellige optiske forstyrrelser som for eksempel LED-lamper og refleksioner på grund af metalstivere i baggrunden leverer W4F altid præcise detektionsresultater.

Takket være to forskellige koblingspunkter kan WTB4F MultiSwitch skelne mellem stående og liggende objekter.

Komplet detektering af printplader med fordybninger er ikke et problem for refleksionsfotocellen WTB4B med DoubleLine-teknologi.
Takket være to LED’er og en effektiv forgrundsafblænding er WTV4F – ligesom V-Optics – i stand til at detektere meget flade objekter sikkert.

Med Optical Experts dækker W4F en bred vifte af krævende applikationer og kan takket være sit kompakte design bygges ind under de fleste forhold.

Pålideligt design til krævende omgivelsesbetingelser

Lige så stabil som stål, lige så let som plast: W4F-fotocellernes smarte indre dele beskyttes af et ekstremt robust hus af VISTAL®. Det består af glasfiberforstærket plast og modstår derfor med lethed ekstreme termiske, kemiske og mekaniske belastninger. Sammen med de små dimensioner er sensoren optimal til brug i alle slags automationsapplikationer.

Takket være det ekstremt robuste VISTAL®-hus fungerer sensoren også sikkert og pålideligt under barske omgivelsesbetingelser.

Uanset om der forekommer snavs, stærk varme eller vibrationer: W4F er udviklet på en måde, så den takket være VISTAL® og pålidelige sensorer også leverer præcise resultater under vanskelige forhold.

Bevar fuld kontrol

Takket være omfattende diagnosefunktioner ved systemet til enhver tid, hvilken tilstand W4F befinder sig i, og kan dermed detektere en kritisk nedgang i effektiviteten på forhånd. Derudover er sensorfamilien udstyret med automatisk selvovervågning og giver selvstændigt besked, hvis procesparametre som temperatur og graden af kontaminering afviger for meget. Skulle det alligevel ske, at sensoren svigter, sikrer de omfattende diagnosedata hurtig registrering af årsagerne og afhjælpning af problemet.

I tilfælde af kritiske temperaturer kan W4F automatisk foranledige vedligeholdelse og dermed forebygge svigt.

Muligheden for forebyggende og behovsorienteret vedligeholdelse af enheder og anlæg minimerer risiciene for svigt.

Positioneringsopgaver kan udføres ved hjælp af visningen af afstandsværdierne.

Visningen af remissionsværdierne for de objekter, der skal detekteres, udgør grundlaget for intelligent processtyring og kvalitetssikring.

Takket være omfattende moniterings- og diagnosefunktioner sikrer W4F forebyggende og behovsorienteret vedligeholdelse og minimerer dermed ikke-planlagte stilstandstider og omkostninger.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Dimensioner (l x h x b)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
  LyskildePinPoint-LED
  LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
  KapslingsklasseIP66 / IP67 / IP66 / IP67 / IP69
  Husets materialePlast
  Indstilling

  Teach-in-taste

  Potentiometer

  Ledning

  Trykke-drejemekanisme

  Ingen

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads