Fokus på den fjerde industrielle revolution

Industri 1.0 og Industri 2.0

Den første industrielle revolution startede med opfindelsen af dampmaskinen i slutningen af det 18. århundrede og omstillingen fra manuel produktion til produktion med maskiner. Den anden fulgte ca. 100 år senere med den elektriske samlebåndsproduktion. Siden første tredjedel af det 20. århundrede sikrede den omkostningsbesparende serieproduktion.

Anvendelse af sensorer i Industri 3.0

SICK var allerede med under den tredje industrielle revolution. Den begynder i 1970erne og 1980erne. Elektroniske styresystemer, informationsteknik, elektronik, robotter og den intensiverede anvendelse af sensorer muliggør yderligere automation af produktions-, montage- og logistikprocesser. Fotoelektriske sensorer fra SICK er allerede på det tidspunkt faste bestanddele af forandringerne og bruges verden over på tværs af brancherne.

Intelligente sensorer som en fast bestanddel af Industri 4.0

På grund af digitaliseringen og netværksdannelsen mellem maskiner har den fjerde industrielle revolution allerede forandret verden i et godt stykke tid. De nye teknologier får den fysiske og virtuelle produktions- og logistikverden til at smelte sammen til såkaldte cyber-fysiske systemer (CPS). Siden 2011 sammenfattes denne udvikling under begrebet Industri 4.0. Maskiner kan kommunikere selvstændigt med hinanden og optimerer dermed processerne. Industri 4.0 relaterer i den forbindelse helt tydeligt til netværksdannelsen på det industrielle område. Her står SICK helt i begyndelsen af værdikæden. Kommunikation forudsætter nemlig mange informationer, som leveres af SICK-sensorer.

Sensorer skaber forudsætningen for transparente processer i Industri 4.0. Her danner sensoren fundamentet for alle deraf følgende anvendelser. Kort sagt: Uden sensorer heller ingen Industri 4.0.

I modsætning til de klassiske sensorer, der ikke er netværksbaserede, leverer Industri-4.0-sensorer mere end blot måledata. Integreret, decentral datakapacitet og fleksibel programmerbarhed er vigtige egenskaber, der gør produktionen mere fleksibel, dynamisk og effektiv.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne