Kontakt
Feedback

Ultralyds-gasflowmålere
FLOWSIC200

Tunnelflowmåleren til langtidsdrift

Din fordel

 • Repræsentativ måling i hele tunnelens bredde
 • Meget pålidelig måling sammenlignet med de punktvis målende metoder
 • Præcis måling – også af meget lave flowhastigheder
 • Lange vedligeholdelsesintervaller på op til 5 år
 • Lave driftsomkostninger på grund af pålidelig drift og ringe vedligeholdelse
 • Enhederne – og dermed også måledataene – er meget driftssikre

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”

Oversigt

Tunnelflowmåleren til langtidsdrift

FLOWSIC200 anvendes til berøringsløs og præcis måling af flowhastighed og -retning i tunnelrør og returluftkanaler. Ultralydsmålemetoden leverer hastighedens gennemsnitsværdi i hele tunnelbredden. Ved klima- eller trafikbetinget luftflow er måleren uundværlig til sikring af effektiv og billig styring af ventilationen i tunnelen.

Også i tilfælde af brand kan man nu til dags ikke undvære en pålidelig, præcis og repræsentativ måling af flowhastigheden og -retningen i hele tunnelens bredde. Det er den eneste måde, hvormed man kan måle røgens udbredelse og få de informationer, der er nødvendige for at opnå optimal ventilationsstyring.

Overblik
 • Der er mulighed for meget lange målestrækninger
 • Kontaktfri måling
 • Meget pålidelige komponenter af titanium, rustfrit stål og formtrykstøbning
 • Versioner til meget korrosive tunnelatmosfærer
 • Registrering af flowretning
 • Ingen mekaniske bevægelige dele

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Fordele

Pålidelig tunnelventilation – også i tilfælde af brand

FLOWSIC200 måler luftflowet i vej- og jernbanetunneler pålideligt og præcist. Ventilationsanlæg i tunneler styres ved hjælp af FLOWSIC200, og der sikres tilstrækkelig ventilation af tunnelen i lang tid. På grund af den pålidelige ultralydsteknologi, som FLOWSIC200 er baseret på, påvirkes måleresultatet ikke af forskelle i densiteten og temperaturudsving i tunnelluften. FLOWSIC200’s målefunktion bevares også, når flowdynamikken ændrer sig totalt inden for kort tid som følge af en tunnelbrand. Ved brandprøvninger udført af Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik mbH (FVT mbH) – det østrigske forskningsselskab for forbrændingsmotorer og termodynamik – kunne funktionen i tilfælde af brand dokumenteres uden begrænsninger.

Overvågning af luftens flowhastighed i vej- og jernbanetunneler er en grundliggende del af ventilationsteknikken i tunnelanlæg. Her er målingen af luftflowet underlagt strenge krav. Den anvendte måleteknik skal også kunne registrere flowet i tunneltværsnittet pålideligt og præcist – uanset hvor tæt trafikken er. For også at undgå afbrydelser i trafikken skal vedligeholdelsesarbejder på måleren reduceres til et minimum.

Under en tunnelbrand ændrer måleforholdene sig totalt. I løbet af meget kort tid udvikler der sig kraftig røg. Gassammensætningen ændrer sig markant. Omkring selve brandstedet stiger temperaturen meget hurtigt. Alt i alt fører den termodynamiske situation til en stærkt forandret flowdynamik ved brandens kilde. FLOWSIC200 arbejder også pålideligt under disse ekstreme forhold – transmissionen af lydsignalet er hele tiden sikret gennem den indbyggede automatiske signalforstærkning.

Robust, pålidelig, effektiv.

Installationer i tunnelen, heriblandt ventilatorer og belysning, påvirker ikke måleresultatet
Funktionstest ved brandforsøg i tunneler i tunnelkæden Klaus på motorvej A9 i Oberösterreich

FLOWSIC200 udmærker sig ved effektivitet og holdbarhed over gennemsnittet, også under krævende målebetingelser.

TUNNELFLOWMÅLEREN TIL LANGTIDSDRIFT

FLOWSIC200 består af ultralydssensorerne og styreenheden. SICK tilbyder enheden i 3 forskellige udførelser til tunnelbredder på op til 35 m. Takket være de pålidelige støbegodskomponenter af rustfrit stål eller aluminium har FLOWSIC200 i tilfælde af band en fordel i forhold til traditionel måleteknik af plast.

MCU-styreenheden er beregnet til signal-input/-output og sikrer nem tilslutning af FLOWSIC200 til overordnede processtyringer. Til det formål fås forskellige interfaces, som man kan vælge at udvide, hvis der opstår et behov. En kontrolcyklus kontrollerer regelmæssigt og fuldautomatisk enhedernes funktion. Desuden overvåger en indbyggede selvdiagnosticeringsfunktion permanent alle vigtige funktionsparametre.

Kompakt og intuitiv.

FLOWSIC200’s funktionsprincip
Pålidelig signaltransmission gennem fuldautomatisk trafikstyring

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER PÅ GRUND AF PÅLIDELIG DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER PÅ OP TIL 5 ÅR.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  MåleprincipTime-of-flight-differensmåling med ultralyd
  Overensstemmelse

  RABT 2006

  ASTRA "Direktiv - Ventilation af vejtunnelen" (2008)

  RVS 09.02.22

  Tæthedsgrad/kapsling

  Sende-modtagerenheder: IP66

  Styreenhed MCU: IP65

  USB
  FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET
  Seriel
  FeltbusintegreringsmådeRS-232
  RS-485
  FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET
  Intern systembus
  Modbus
  BemærkningOption
  FeltbusintegreringsmådeRTU RS-485
  Ethernet
  BemærkningOption
  PROFIBUS DP
  BemærkningOption
  HART
  BemærkningOption
  DiagnosticeringsfunktionerIntern nul- og referencepunkttest
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad